Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / ARC / 2017 / 2017-11 -22 verslag

2017-11 -22 verslag

Afbeelding 1Algemene Vergadering ARC

Wanneer: woensdag 22 november 2017 om 19u30

Waar: halfronde zaal stadskantoor

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst FridaAgenda

 1. Goedkeuring vorig verslag (17-05-2017)

 2. Artistiek Ambassadeur – deel 1

 3. Evaluatie Eekloverdag

 4. Prijs voor Cultuurverdienste

 5. Subsidieverdeling 2016-2017

 6. Toetreding nieuwe leden tot de ARC

 7. Artistiek Ambassadeur – deel 2

 8. Mededelingen

 9. Varia 1. Goedkeuring vorig verslag (17-05-2017)

Het verslag wordt goedgekeurd.


De voorzitter feliciteert de secretaris Frida Vanhauwenhuyse met haar benoeming tot Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker. Frida op haar beurt bedankt iedereen voor de felicitaties die ze mocht ontvangen.


 1. Artistiek Ambassadeur – deel 1

Kandidaten longlist


 • Leo De Buysere

 • Geert Faes

 • Edward De Geest

 • William Spittael

 • Vzw Driewerf Hoera/ N9

 • Bart Spanhove

 • Hilde Barbier

 • Johan Stollz

 • Peter PietersSchepen De Coninck benadrukt het belang van de nationale en/of internationale artistieke uitstraling die de Artistiek Ambassadeur moet bezitten.

De voorzitter stelt de verschillende kandidaten voor waarna wordt overgegaan tot de stemming. Elke vereniging mag drie favorieten aanduiden.


Er is de opmerking dat de longlist van de kandidaten niet op voorhand naar de verenigingen is verstuurd. Het is niet evident om als vertegenwoordiger een stem uit te brengen zonder vooraf overleg te plegen met het bestuur van de vereniging.


Dit is een terechte opmerking en zal als aandachtspunt meegenomen worden naar de volgende editie. De voorzitter benadrukt dat het de eerste keer is dat de prijs wordt uitgereikt en dat er nog kinderziektes zijn in het proces. Zo is de longlist niet gecommuniceerd naar de verenigingen aangezien de deadline voor het benoemen van de kandidaten is opgeschoven. Dit omdat er te weinig reactie was bij de eerste communicatiecampagne. De tweede communicatiecampagne heeft meer reactie opgeleverd.


 1. Evaluatie Eekloverdag


UITGAVEN EEKLOVERDAG


Optreden Berlaen

€ 1.272,00

optreden Tante Carla

€ 300,00

SABAM en billijke vergoeding

€ 127,20

prijzen fietszoektocht

€ 363,00

benodigheden

€ 100,00

gebruiksrecht Het Leen

€ 50,00

consumpties fietsers, vrijwilligers en artiesten in Bakkerei

€ 604,10

consumpties fietsers Bar Bardot

€ 258,00

catering artiesten

€ 132,00TOTAAL

3.206,30

SUBSIDIES Vlaanderen Feest

1.055,00


Eekloverdag was een succes. Er waren meer fietsters, meer eters en er was meer publiek voor de hoofdact. Het evenement groeit gestaag maar goed. Voor 2018 wordt gekeken naar een iets grotere naam als hoofdact.


Editie 2018 zal plaatsvinden op zondag 8 juli 2018. 1. Prijs voor Cultuurverdienste

Er is dit jaar één genomineerde voor de prijs voor Cultuurverdienste. V.V.K.A en de VVV-Eeklo hebben Johan Van Hyfte genomineerd. Staf De Roo legt uit waarom Johan is voorgedragen. De verdienste van Johan op lokaal cultureel vlak is de organisatie van de tentoonstelling van de 100steRidderslag en de organisatie van KriekmoerArt. De Algemene Vergadering gaat akkoord met zijn nominatie.


De uitreiking vindt plaats op 14 januari 2018 om 11u in de polyvalente zaal van CC De Herbakker samen met de bekendmaking van de Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo. De muziek zal verzorgd worden door Fleur Foré and band.


 1. Subsidieverdeling 2016-2017


De subsidieverdeling kan teruggevonden worden in bijlage.


Er zijn geen buitensporige veranderingen met vorig jaar. Weliswaar zijn er meer verenigingen die aanspraak maken op subsidies dus is er gemiddeld minder subsidie per organisatie. De Algemene Vergadering keurt de subsidieverdeling goed. Deze subsidieverdeling wordt naar het College van Burgemeester en Schepenen doorgestuurd.


 1. Toetreding nieuwe leden tot de ARC

Femma Jes en Diep Events vzw stellen zich voor aan de leden van de ARC. (voorstelling zie bijlage)

De AV keurt de toetreding goed.

 1. Artistiek Ambassadeur – deel 2

De eerste stemronde brengt drie kandidaten naar voren.


 • 1: Johan Stollz

 • 2: Edward De Geest

 • 3: Bart Spanhove


De vertegenwoordigers brengen vervolgens één stem uit die geheim wordt gehouden tot aan de uitreiking op 14 januari 2018. 1. Mededelingen


 • De ARC heeft een verhoging van de subsidietoelage gevraagd naar €15.000. Dit is goedgekeurd door het schepencollege. Dit moet vervolgens nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 • De ARC heeft een advies naar het schepencollege gestuurd om het Heemmuseum een onderkomen te bieden in het Jenevermuseum. Door het schepencollege en de gemeenteraad is beslist dat tot eind juni 2019 de collectie van het Heemmuseum in het Jenevermuseum mag ondergebracht worden.

 • Schepen De Coninck geeft uitleg over de nakende verbouwingen van CC De Herbakker en de Bakkerei. Pieter Ryde is aangesteld als architect. De keuken van de Bakkerei zal aangepast worden naar de normen van het FAVV en de gelagzaal zal uitgebreid worden. Ook zal de nevenscène en de artiestenfoyer van het CC uitgebreid en veranderd worden. Er zal ook een lift gebouwd worden specifiek voor personen. Er is 2 miljoen euro voorzien voor dit project waarvan een half miljoen gesubsidieerd wordt in functie van duurzaamheidsmaatregelen.
  Er is nog geen exacte planning voor dit project. Er is een werkgroep op ambtelijk niveau samengesteld die het voorontwerp zal evalueren en de planning zal mee opmaken met de architect.

 • Frederik doet een oproep om projectaanvragen in te zenden voor de subsidies voor gemeenschapsvormende projecten. De deadline hiervoor is 1 december.

 • De voorzitter deelt mee dat er voor de cultuurbevraging Cultuurcontentement heel veel inzendingen vanuit Eeklo zijn ingestuurd, Eeklo staat op nr. 2 op Vlaams niveau. 1. Varia • De voorzitter maakt reclame voor de cultuurhappening van Comeet op 8 december in de Kokorico in Zomergem. Meer info via http://comeet.be/cultuurhappening2017

 • Rudiger Jansen, voorzitter van Duente licht het project ‘Durven experimenteren’ toe aan de vergadering. De presentatie kan gevonden worden in bijlage.

 • Lut De Vilder maakt reclame voor het concert ‘Bridge’ op 9 december om 20u00 in CC De Herbakker door OKRA koor Allegria. Meer info via http://www.alegriakoor.be/

 • Paul Van den Woestyne maakt reclame voor het nieuwjaarsconcert van Amicitia op zondag 7 januari om 11u in CC De Herbakker.

Kaarten via kon.harm.amicitia@gmail.com
Zoeken