Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / ARC / 2018 / 2018-05-30 Verslag AV ARC

2018-05-30 Verslag AV ARC

Afbeelding 1

Algemene Vergadering ARC
30/05/2018
Polyvalente Ruimte CC De Herbakker

Aanwezig: zie lijst Frida

Agenda 1. Goedkeuring vorig verslag (2017-11-22)

 2. Presentatie mobiliteitsplan door Kristof De Spiegeleire

 3. Toekenning straatnamen

 4. Memorandum Comeet en rapport Cultuurcontentement

 5. Stand van zaken renovatie CC De Herbakker en Herbakkersplein

 6. Stand van zaken nieuwe directeur dienst cultuur

 7. Evaluatie prijs Cultuurverdienste en prijs Artistiek Ambassadeur

 8. Eekloverdag

 9. Oproep indienen jaarverslag werkjaar 2017-2018

 10. Mededelingen

 11. Varia 1. Goedkeuring vorig verslag (2017-11-22)

Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Presentatie mobiliteitsplan door Kristof De Spiegeleire

Kristof De Spiegeleire presenteert het mobiliteitsplan. Daarna kunnen de leden opmerkingen formuleren:

Wanneer komt het fietspad van Eeklo centrum naar Balgerhoeke?

Het is een voorwaarde van de Provincie Oost-Vlaanderen dat er eerst een mobiliteitsplan is alvorens zij aan de aanleg van het fietspad beginnen.

De doelstelling van het plan is om verkeer te weren uit het centrum. Waarom zal er dan een nieuwe ondergrondse parking worden gecreëerd aan de Paterskerk?

Er zal aan de ingangswegen van de stad duidelijk worden aangegeven hoeveel plaats er nog in deze parking is om zo onnodig verkeer te vermijden.

Waarom wordt de wijk Sint-Jozef van de ring afgesloten? Is het niet mogelijk om een grote ovonde ter hoogte van den teut op ring te installeren?

AVW is hier geen voorstander van maar de stad probeert dit verder te onderhandelen. Als plan B denkt de stad om toch ergens een verbinding te maken tussen de Brugsesteenweg en de N9.

Is er nog sprake van een noordelijke ring?

Een noordelijke ring is onbespreekbaar voor AVW.

 1. Toekenning straatnamen

Voor de verkaveling van de gronden van de voormalige St.- Robertusschool worden er drie straatnamen gezocht.

Het Dagelijks Bestuur heeft volgende namen voorgesteld:

Straatnaam 1 : Sint-Robertusstraat
Straatnaam 2 : Sint-Beatrijsstraat
Straatnaam 3 : Anja Verhoevenstraat of Sportparkstraat/Broedersstraat/ Alfons Coppietersstraat

 1. Memorandum Comeet en rapport Cultuurcontentement

Frederik Rogiers licht het memorandum van Comeet en het Rapport Cultuurcontentement toe (zie https://www.cultuurcontentement.be/wp-content/uploads/2018/rapporten/CultuurContentement-EEKLO.pdf)

Voorzitter Eddy De Baets stelt voor om deze documenten als inspiratie te gebruiken om zelf een memorandum te schrijven met de ARC. De Algemene Vergadering gaat akkoord met dit voorstel. In de Algemene Vergadering van november wordt het memorandum verder uitgewerkt.

In het rapport van Cultuurcontentement kwam ook naar voren dat er nood is aan tentoonstellingsruimte in Eeklo. Het dagelijks bestuur heeft dit argument meegenomen in het advies dat is geschreven over het Jeneverhuis en de collectie van de VVV.

 1. Stand van zaken renovatie CC De Herbakker en Herbakkersplein

De plannen zijn klaar, er moet nu nog een afspraak met de concessionaris gemaakt worden bij een eventuele sluiting.

 1. Stand van zaken nieuwe directeur dienst cultuur

Er is een nieuwe directeur cultuur aangesteld: Beatrijs Hollebosch.

 1. Evaluatie prijs Cultuurverdienste en prijs Artistiek Ambassadeur

Er was een contract opgesteld met Antoine Boute dat hij tot 2018 het beeldje zou leveren voor de Prijs voor Cultuurverdienste. Er wordt voorgesteld om dit met 1 jaar te verlengen. De nieuwe bestuursploeg kan dan kiezen wat ze in de toekomst met het concept en de prijs zelf willen doen.

 1. Eekloverdag

Eekloverdag vindt dit jaar plaats op 8 juli. Berlaen nodigt uit: Senne Guns, Johan Verminnen, Jan De Wilde en Hannelore Bedert. Dit jaar is er voor de programmatie samengewerkt met het cultuurcentrum.

 1. Oproep indienen jaarverslag werkjaar 2017-2018

De verslagen van het werkjaar 2017-2018 dienen vóór 20 september 2018 opgestuurd te worden naar Frida Vanhauwenhuyse of naar Frederik Rogiers.

In het kader van de GDPR-wetgeving zal gevraagd worden welke informatie de leden van de ARC willen ontvangen. 0ok hoeven enkel de adressen van de leden worden opgestuurd.

 1. Mededelingen • Comeet is gestart met het project ‘Meetjeslandse Meesters’. In de zomer zijn er enkele inspiratiesessies gepland.

 • Op 1 juni is het Fast Forward van het Cultuurcentrum. Die avond wordt het programma van het cultuurcentrum voorgesteld. 1. Varia • Jan Van de Berghe vermeldt dat de seniorenraad op 25 november de film ‘Sprakeloos’ vertoont in het CC De Herbakker.

 • Carlos Lippens stelt voor om het LDC Zonneheem op zondag open te houden.

 • Rudiger Jannsens vindt het werkingsverslag een heel statisch gegeven. Hij wil het idee lanceren om de subsidie meer te enten op specifieke projecten die de verenigingen doen. Hij vindt ook dat de ARC meer zichtbaarheid mag geven aan deze projecten. Hij stelt voor dat de verenigingen deze projecten kunnen voorstellen op de Algemene Vergadering

 • De KVLV van Balgerhoeke wil reclame maken voor de kerk van Balgerhoeke. Deze kan gebruikt worden voor culturele activiteiten.

 • Op 9 juni is er een grote postzegelruilbeurs in het College ten Doorn.

 • Rudiger Janssens haalt aan dat er op de website van de Stad Eeklo 3 verschillende pagina’s circuleren met de info van de culturele verenigingen. Deze stemmen niet overeen. Dit zou duidelijker moeten zijn. Hij vraagt zich af of het mogelijk is dat de verenigingen zelf ook een pagina op de website kunnen beheren waar zij hun informatie op kunnen plaatsen.


Zoeken