Direct naar hoofdmenu / zoekveld

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals vb. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma.

 

Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

 

A. Deskundigen

Effectief lid:
1. (voorzitter): Gaston Dauwe
2. (ondervoorzitter): Lieve De Muynck
3. Moira Callens
4. Tina Dyselinck.

 

Plaatsvervanger:

1. (plaatsvervanger effectief lid 1): Pieter Ryde
2. (plaatsvervanger effectief lid 2): Luc Verschoote
3. (plaatsvervanger effectief lid 3): Kurt Dyselinck
4. (plaatsvervanger effectief lid 4): Dimitri Nicoli

 

B. Vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen

1. Milieu- en natuurverenigingen:

effectief lid: Ann Carette

plaatsvervanger: Christine De Bie

 

2. Vereniging van werkgevers of zelfstandigen:
effectief lid: Yves Deleyn
plaatsvervanger: Dries Billiet

 

3. Vereniging van handelaars:

effectief lid: Carinne Roets
plaatsvervanger: Vanessa Bekaert


4. Vereniging van Landbouwers

effectief lid: Arsène De Storme
plaatsvervanger: Steven Matthijs

 

5. Vereniging van Werknemers

effectief lid: Christiaan De Wulf
plaatsvervanger: Giovanni Maenhout

 

6.Sociale Huisvestingsmaatschappijen:

effectief lid: Steve Van Damme
plaatsvervanger: Isabelle Verwilst


7. Jeugdwerking:
effectief lid: Sammy Bourgonjon
plaatsvervanger: Yentl François

 

8. Seniorenwerking

effectief lid: Willy Lesage
plaatsvervanger: Lilianne Scheir

 

9. Vereniging voor Monumentenzorg

effectief lid: Kris Van Zandycke
plaatsvervanger: Karen Van De Woestijne

 

C. Vaste secretaris

Bert Vermeire, stedenbouwkundig ambtenaar stad Eeklo
tel. I 09 218 28 40
e-mail: bert.vermeire@eeklo.be

 

 

Verslagen Gecoro:

2019

 

 


Zoeken