Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / Raad van Beheer Cultuurcentrum De Herbakker

Raad van Beheer Cultuurcentrum De Herbakkerdeherbakker

De Raad van Beheer van CC De Herbakker heeft de taak de inrichtende macht bij te staan bij het beheer van het Stedelijk Cultuurcentrum. Ze hebben inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer: personeel, infrastructuur, programma, retributie...
Het orgaan bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen, en voor de andere helft uit gebruikers (lees: leden van de ARC en/of abonnees). Daarbovenop kunnen maximum 4 deskundigen worden gecoöpteerd.

 

Samenstelling en taken zijn opgenomen in het organiek reglement. 


Er wordt 4 of 5 keer vergaderd per jaar, naargelang noodwendigheid. Minimum aantal bijeenkomsten is 2x per jaar.

 

Overzicht leden van de raad van beheer

Voorzitter: Marc Van Hulle

Schepen: Isaura Calsyn

Ondervoorzitter: Jan Van Streydonck

Secretaris: Beatrijs Hollebosch

Piet Baeke, Katrien Brinckman, Victor Bruggeman, Werner Cherlet, Johan De Baere, Mireille De Baets, Eddy De Baets, Geert Faes, Huguette Van de Fonteyne, Elisabeth Jansen, Kristof Ryckaert, Johan van Hyfte.


Verslagen van de vergadering van de Raad van Bestuur van CultuurCentrum De Herbakker

 

2019

 

 

26 juni 2019 

 

 

 

16 oktober 2019 

 

 

 

2 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  


Zoeken