Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / Raad van Beheer Cultuurcentrum De Herbakker

Raad van Beheer Cultuurcentrum De Herbakkerdeherbakker

De Raad van Beheer van CC De Herbakker heeft de taak de inrichtende macht bij te staan bij het beheer van het Stedelijk Cultuurcentrum. Ze hebben inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer: personeel, infrastructuur, programma, retributie...
Het orgaan bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen, en voor de andere helft uit gebruikers (lees: leden van de ARC en/of abonnees). Daarbovenop kunnen maximum 4 deskundigen worden gecoöpteerd.

 

Samenstelling en taken zijn opgenomen in het organiek reglement. 


Er wordt 4 of 5 keer vergaderd per jaar, naargelang noodwendigheid. Minimum aantal bijeenkomsten is 2x per jaar.

 

Overzicht leden van de raad van beheer

Voorzitter: Marc Van Hulle

Schepen: Rita De Coninck

Ondervoorzitter: Sofie Vermeulen

Secretaris: Beatrijs Hollebosch

Piet Baeke, Katrien Brinckman, Victor Bruggeman, Caroline D’Aubioul, Johan De Baere, Eddy De Baets, Mireille De Baets, Staf De Roo, Geert Faes, Luc Fiers, Hans Kloet, Maureen Mingneau, Philippe Paelman, Johan Suttels, Huguette Van de Fonteyne, Rita Van Den Hende, Bernadette Vandercammen, Frida Vanhauwenhuyse, Jan Van Streydonck en Kris Van Zandycke

  •  


Zoeken