Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wereldraad Eeklo

logo wereldraad

 

Wat is de Wereldraad?

De Wereldraad is een stedelijk advies- en overlegorgaan in verband met het Stedelijk Wereldbeleid.
Door stedelijk Noord-Zuidbeleid verstaan we niet alleen ontwikkelingssamenwerking in de strikte zin van het woord maar ook een geïntegreerd beleid dat nieuwe facetten bevat als mensenrechten, migranten, vluchtelingen, mensenhandel en duurzame ontwikkeling.

Wat is het doel van de Wereldraad?

De Wereldraad heeft volgende doelstellingen :

  • Coördinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen alle plaatselijke NGO’s en andere belangstellenden. (Een niet-gouvernementele organisatie of ngo, is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid )
  • In samenwerking met het stadsbestuur de bevolking te informeren, te sensibiliseren en te motiveren voor de Noord-Zuidproblematiek en het Noord-Zuidbeleid.
  • Advies te verstrekken aan het stadsbestuur (schepenen en gemeenteraadsleden) bij de voorbereiding, de bepaling, de uitvoering en de evaluatie van initiatieven in het kader van het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid.

 

Wie zetelt er allemaal in de Wereldraad?

De Wereldraad is samengesteld uit afgevaardigden van NGO’s, VZW’s en feitelijke verenigingen uit Eeklo die projecten in of voor het Zuiden organiseren.
In 2017 zijn dit afgevaardigden van :
11.11.11., Broederlijke Delen, Damiaanactie, Wereldsolidariteit, Asha Hope, Fairtradetrekkersgroep, Oxfam Wereldwinkel, Born In Africa Meetjesland, Children in India, Burundi St.Antonius Eeklo, Memsaada vzw, Noord Zuid stad Eeklo.

Belangstellenden zijn altijd toegelaten op de vergaderingen van de Wereldraad : je bent van harte welkom !
Je bent ook altijd welkom mee te werken in één van de werkgroepen van de Wereldraad zonder de vergaderingen bij te wonen.

Subsidies

Heb je zelf een project in het Zuiden en wil je een subsidie aanvragen bij de Wereldraad?
Download hier het aanvraagformulier (april 2016)
Bezorg het ingevulde formulier dan bij de voorzitter van de Wereldraad dirk.staelens@cm.be of bij de secretaris bernardine.van.waeyenberghe@eeklo.be .

 

Verslagen

 

2018

 

2017

 

2016:

 

2015:

 

2014 

 

 

Bestuur

Verantwoordelijke schepen

Bob D’Haeseleer

schepen.dhaeseleer@eeklo.be

gsm 0486 44 44 90

Voorzitter

Dirk Staelens

dirk.staelens@cm.be
tel. 09 377 56 28

Ondervoorzitter

Janick Smessaert

jjhn.van.hecke@telenet.be
tel. 09 378 32 10

secretaris en ondersteunend ambtenaar

Bernardine Van Waeyenberghe
lokaalmondiaal@eeklo.be

tel. 09 218 28 38


Wereldraad aug2013

NGO’S (niet-gouvernementele organisaties) EN VZW’s

11.11.11. Eeklo

11.11.11 is een Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Het is een koepelorganisatie waarbij 302 gemeentelijke comités en een 70-tal organisaties aangesloten zijn.
11.11.11. ondersteunt financiëel en organisatorisch zijn partnerorganisaties en treedt naar buiten om bij de politici meer gewicht in de schaal te leggen, ten voordele van de mensen in het Zuiden.

Contact: Rino dall’Asta - 09 377 20 30 - rino.dallasta@scarlet.be

Oxfam Wereldwinkel

De Oxfam Wereldwinkel verkoopt producten uit het Zuiden aan eerlijke prijzen en steunt daardoor een rechtvaardige wereldhandel.

Contact: Kristine Mahieu - 09 377 96 64 - mathieu.kristine@pandora.be

Fairtradetrekkersgroep

Deze groep bestaat uit mensen die inhoudelijke en praktische hulp bieden bij activiteiten rond fairtrade. Zij hielpen o.a. mee om stad Eeklo een” fairtradegemeente” te maken. Zij zetten zich in om Eeklo een steeds meer een (h)eerlijke stad te maken.

Contact: Kristine Mahieu - 09 377 96 64 - mathieu.kristine@pandora.be

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen Eeklo is een dekanale werkgroep die tijdens de vastentijd mensen uit het Zuiden een concreet gezicht geeft via sensibilisatie- en animatieacties.
Contact: Van Hecke Cecile - 09 345 62 91 - robertcecile.devilder@skynet.be

Damiaanactie

De Damiaanactie zet zich in voor de bestrijding van lepra en tuberculose in het Zuiden.
Contact: Jacques Meerhaege - 09 377 78 87

Wereldsolidariteit

Wereldsolidariteit is een NGO die deel uitmaakt van de Christelijke Arbeidersbeweging. Deze organisatie is in het Zuiden aanwezig ter bescherming van de rechten van de werknemers door vormingsprojecten.
Contact: Dirk Staelens - 09 377 65 00 - dirk.staelens@cm.be

Children in India

De vereniging heeft als doel een menswaardig bestaan te geven aan arme, zieke en gehandicapte kinderen, kinderen van melaatsen, weduwen en arme gezinnen in India. Zij doen dit door sociale, medische en educatieve sponsoring.
Contact: Pierre Huysman - 09 378 22 77 - childreninindia@hotmail.com

Asha Hope

Asha Hope sponsort de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen uit India of Sri Lanka. Zij zamelen eveneens giften in voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de tehuizen.
Contact: Marleen en Paul Blanckaert-Van De Gehuchte - 09 377 48 41 - paul.blanckaert@telenet.be 

 

Memsaada

ME-MSAADA: ME staat voor Medisch, MSAADA is het swahili-woord voor hulpverlening.

Memsaada is een humanitaire vzw die nieuw en tweedehands medisch materiaal verwerft door aankoop of schenking en het verstuurt naar kleine hospitalen op soms moeilijk bereikbare plaatsen in de zuidoostelijke mijnprovincie van DR Congo. Memsaada stuurt regelmatig (gedeelde) containers met waardevolle medische apparatuur, geneesmiddelen en gegeerd klein materieel, chirurgische instrumenten en geneesmiddelen. Zij verzorgen tevens de opleiding van artsen en verplegend personeel om hen vertrouwd te maken met het gebruik van de medische toestellen.

Contact: Mark Van De Woestijne - 09 378 45 79 - info@memsaada.org

www.memsaada.org - www.facebook.com/memsaada

 

Born in Africa Meetjesland (BIA Meetjesland)

Born in Africa is een vereniging zonder winstoogmerk, actief in sociaal-economisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. Onderwijs is een basisrecht voor elk kind en BIA gelooft er sterk in dat educatie je toekomst bepaalt. Door kinderen toegang tot goed onderwijs te bieden en hen te begeleiden en sturen, vergroot BIA hun kansen op tewerkstelling. Zo wil BIA helpen bouwen aan een betere sociaal-economische toekomst. Kinderen in hun programma zijn tussen 6 en 25 jaar oud, uit de achtergestelde wijken van de Bitoustreek. Zij bieden de kinderen schoolmateriaal aan, huiswerkklassen, studie- en loopbaanbegeleiding, stages, oog- en tandverzorging, kampen, daguitstappen, zwemlessen, … .

Contact: Mario Lampaert - mario.lampaert@telenet.be / Geert Haeck - 09 330 50 03 - geert.haeck1@telenet.be

www.borninafrica.org - www.facebook.com/BorninafricaVzw

 

Burundi Sint Antonius

Basisschool Sint-Antonius steunt sinds 2006 het project "Makebuko". De verschillende partners hierin zijn CM-Midden Vlaanderen, VZW Projecten Burundi en de school Sint Antonius Eeklo. De doelstelling is onder te verdelen in 3 grote pijlers.

  • Voor de school : Vriendschapsbanden tussen leerlingen basisonderwijs.
  • Voor de VZW : ondersteuning in werking en materiaal voor weeshuizen en gehandicapte kinderen.
  • Voor CM-Midden Vlaanderen : mensen samen brengen om zich te organiseren en de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen.

Contact: Eddy Temmerman - 09 377 46 56 - temmermaneddy@telenet.be

Burundi.sintantonius.be

 

Bezoek de Wereldraad Eeklo op facebook en LIKE !


Zoeken