Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / economische raad / Verslag vergadering ER 18052017

Verslag vergadering ER 18052017


Afbeelding 1

verslag vergadering economische raad van 18/05/2017Datum: 18/05/2017

Locatie: Stadskantoor


Aanwezig: Dries Billiet, Stephanie Bouckaert, Hubert Burm, Kelly Clevers, Eddy Deketelaere, Karlo De Koninck, Yves Deleyn, Nicole De Munter, Christophe De Waele, Luc Demeester, Sylvie Dobbelaere, Tony Foré , Eveline Huyghe, Sophie en Bernard Lievens, Philippe Lorrez, Inge Pauwels, Thierry Smet, Jacqueline Smitz, Evelyne Standaert, Elien Tondat, Wim Van den Bossche en Bart Van Wonterghem,

en Nicole Daelemans, verslaggeving

Verontschuldigd:Patrik De Brabander, Geert Leloup, Christiana Rogge, Luc Soens en Elien Tondat Afwezig: Marc Lanckriet1. Goedkeuring verslag 01/03/2017


Het verslag van 01/03/2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.


2. Briefwisseling stadsbestuur


Nachtwinkels

Het reglement dat ND heeft opgemaakt werd voor advies overgemaakt aan stedenbouw en politie.

ND informeert bij politie en stedenbouw.


Eeklocheques

Dit dossier wordt aan de GR van juni voorgelegd.

De Eeklocheque zelf worden gelanceerd tijdens het weekend van de dag van de klant (30/9)


Kerstshoppingfestival

Het SC heeft een extra budget van € 10.000 ingeschreven om het KSF te organiseren.


RUP Gabarit centrum

De ER heeft – ook via de pers – een aantal opmerkingen en suggesties geformuleerd. Het SCP zal ook input geven om het stadscentrum weer te laten opleven, ook met maatregelen ruimtelijke ordening.


Elektrische oplaadpalen fietsen

Schepen De Waele is naar een informatievergadering geweest over elektrische laadpalen voor voertuigen en fietsen. Daar vertelde men dat de vraag naar elektrische fietsen afneemt: de batterijen worden sterker en kunnen gemakkelijk 120 km aan. Beter is het om te investeren in elektrische laadpalen voor wagens. Eeklo krijgt 2 snellaadpalen (goed voor 4 wagens) van de Vlaamse overheid. Die komen aan de Luxor en thv de toiletten aan de Krüger. Daarvoor moeten wel 4 parkeerplaatsen sneuvelen. De Er is daar geen voorstander van en vraagt om ook andere opties te bekijken.

Schepen De Waele stelt voor dat de horeca inspeelt op het opladen van batterijen voor fietsen. De dienst economie kan stickers maken met de melding ‘hier mag je je batterij gratis opladen’; de stickers kunnen dan onder de geïnteresseerde horecazaken verspreid worden.


Gratis parking oude site az Alma

Het stadsbestuur heeft beslist om de parking langs de zijde van de Moeie open te stellen. De parking bevat zo’n 300 parkeerplaatsen en men mag er gratis parkeren voor maximum 48u.

De parking, kant K. Albertstraat, is ook toegankelijk. Hier mag je 3u parkeren tussen 10 en 18u met gebruik van de parkeerschijf. Voor 10 en na 18u is het parkeren er onbeperkt in tijd.

De voorzitter heeft, namens de ER, de pers laten weten dat dit een positief iets is. De ER blijft vragende partij om de parking aan de K. Albertstraat open te houden als randparking.


Subsidie bestickeringsactie

Nicole D diende een dossier in bij de provincie om subsidies te bekomen voor het bestickeren van leegstaande vitrines, dit om de verloedering door leegstand te bestrijden.

Gedurende 3 jaar zal het schepencollege 200 EUR tussenkomst voorzien per sticker en per adres binnen het KWG. Dit voor max 8 handelszaken per jaar. Een vitrine bestickeren kost ongeveer 500 EUR.
3. Strategisch commercieel plan


Het studiebureau Idea Consult werd aangesteld voor de opmaak van het SCP.

Ingrid Schroyens en Pieter De Witte zullen ons erbij begeleiden. Pieter is analytisch sterk en heeft meegewerkt aan een uitgebreide lijst van detailhandelsprojecten. Ingrid komt uit de praktijk; zij is 6 jaar centrummanager in Mechelen. Beiden hebben het winkelgebied van Eeklo al een paar keer te voet verkend.

Ingrid schetst in het kort het plan van aanpak en timing:

 • analyse: algemene positionering van Eeklo; vraag- en aanbodanalyse – juli 2017

 • visievorming: ambitiebepaling, uitwerken strategische doelstellingen – augustus 2017

 • actieplan en instrumentarium: interactieve handelaarssessie, actieplan en projecten – oktober 2017

 • eindpresentatie – oktober 2017


Projectstructuur

Kernteam: schepen De Waele, Nicole De Munter, Nicole Daelemans, Pieter en Ingrid.

Zij focussen op de praktische uitwerking van het project en bewaken de voortgang ervan.

Stuurgroep: bestaat uit 1/3 politiek (schepenen Christophe De Waele, Dirk Van de Velde en Bob D’Haeseleer), 1/3 ondernemers (Nicole De Munter, Luc Demeester en Yves Deleyn), 1/3 ambtenaren (stedenbouwkundig ambtenaar Dirk Waelput, ambtenaar huisvesting Katrien De Vilder en ambtenaar lokale economie Nicole Daelemans). Aan hen worden de verschillende stappen voorgelegd.

Economische raad: wordt nauw betrokken bij het geheel; o.a. voor de afbakening van het KWG. De ER wordt uiteraard ook uitgenodigd op de interactieve sessies met de handelaars.


Interactieve sessies:

20/06/2017 – 19u30 – stadskantoor – inwoners en bezoekers van Eeklo

Doel: een goede mix van mannen en vrouwen, jong en oud, klanten en ex-klanten bevragen over het DNA van Eeklo. Wie komt winkelen in Eeklo en waarom (en wie niet, waarom niet).

Coiffee, kleding Dekoninck, de Bakkerei, optiek Van Wonterghem, JBC, Panos, optiek Demeestser en Burtline willen hieraan actief meewerken. Ingrid bezorgt hen een uitnodiging die zij zullen doorsturen naar hun (ex)klanten. Nicole D schrijft een aantal Eeklonaren aan.

Een aantal leden hebben vragen bij deze werking en stellen voor om een straatenquête te houden in Eeklo, Maldegem en Waarschoot. Na bespreking wordt beslist dat we de interactieve sessie eerst een kans geven; lukt die niet dan vullen we dat aan met andere middelen.

Er wordt gemikt op een 20-tal deelnemers.


26/06/2017 – 18u30 – stadskantoor – handelaars

Doel: idem; wat is het onderscheidend vermogen van Eeklo + vergelijking met beeld van de consument.

Samenstelling: zoveel mogelijk handelaars: leden en niet-leden van de ER, gevestigde handelaars en starters.


september 2017 – handelaars

Doel: draagvlak creëren voor de visie, input en medewerking voor acties.


De resultaten van de al eerder geplande vergadering bestuur ER/eigenaars leegstaande panden op 06/06/17 zullen ook mee in aanmerking genomen worden. Ingrid zal deze vergadering bijwonen.


Afbakening kernwinkelgebied:

In Eeklo werd het KWG nooit officieel afgebakend. Ten tijde van Mercurius (1997) werd aangenomen dat het KWG bestond uit de Markt, Ledeganckplein, Stationsstraat tot Raamstraat (dus Krüger niet inbegrepen), Boelare tot aan de Teirlinckstraat, Molenstraat tot aan de Eikelstraat en K. Albertstraat tot aan de René Vermaststraat.

Nu (onder meer omdat het een verplichting is om subsidies te bekomen van de hogere overheid) bakenen we het KWG af voor de volgende 5 à 10 jaar; een visie in afwachting van de aanleg van de ring. Daarna moet dit opnieuw bekeken worden.

Het KWG afbakenen geeft een kader aan de overheden, consumenten en ondernemers. In of buiten het KWG liggen, heeft voor- en nadelen: parkeren, subsidies, beleving en acties, promotaks, …

De ER wordt onderverdeeld in 4 groepen die elk het KWG afbakenen.

Elke groep werkt met 2 niveaus van KWG:

KWG A: kern, aaneengesloten geheel van winkels/horeca

KWG B: uitbreidingsgebied, tweede locatie om te vestigen na KWG A


Groep 1

A= Boelare tot aan ING, Stationsstraat tot Kaaistraat, Markt + Ledeganckplein

B- Stationsstraat vanaf Kaaistraat tot en met Krüger; van ING tot Teirlinckstraat; Molenstraat tot P. De Nevestraat; K. Albertstraat tot Vermaststraat.

Groep 1 droomt ervan om van KWG A een tweede Sluis te maken waar men op een dichtbij gelegen randparking zijn wagen achterlaat om van daaruit te stappen naar het winkelgebied. In Sluis is de voetgangerszone wel nog (moeilijk) toegankelijk met de wagen. In het KWG A worden geen diensten, nachtwinkels, uitzendkantoren, telefoonwinkels en pittazaken geduld; er is enkel plaats voor winkels.

Quid immokantoren? Ingrid deelt mee dat interim- en immokantoren onder dezelfde koepel vallen.


Groep 2

A= Boelare tot aan ING, Stationsstraat tot Patersstraat, Markt en Ledeganckplein.

B= Stationsstraat, Patersstraat tot Kaaistraat, Boelare 29 tot Teirlinckstraat.

Groep 2 maakt een soort Vrijdagmarkt (in de veronderstelling dat project Decora gerealiseerd wordt) met mega veel winkels (gezonde mix van detailhandel en ketens) errond. In winkelgebied A wordt het gelijkvloers verplicht een winkel. De ondergrondse parking op de Markt is dé voorwaarde om een geslaagd KWG in te richten. Gedeelte Stationsstraat tussen Krüger en Patersstraat telt niet mee omdat de afstand tussen de winkels te groot is. Krüger wordt buiten A en B gehouden; Krüger wordt beschouwd als een aparte site.


Groep 3

A = Boelare tot aan de Zilverstraat, Markt, Ledeganckplein; Markt tot aan de Patersstraat

B= Stationsstraat tot Krüger – enkel schaduwkant (NIET zonnekant)

Groep 3 neemt de schaduwkant van de Stationsstraat en de Krüger mee in het verhaal (KWGB). Ook hier wordt de Molenstraat en de K. Albertstraat weggelaten uit het KWG.


Groep 4

A= Markt, Ledeganckplein, Boelare tot aan Coiffee (25), Stationsstraat tot Kaaistraat

B= Boelare vanaf 25 tot Teirlinckstraat, Stationsstraat vanaf Kaaistraat tot Krüger

Groep 4 vindt dat Eeklo een versnipperde aaneenschakeling van winkels is. Dat moet je versterken tot een aaneengeschakeld geheel. De afstand tussen de August Van Ackerstraat en Krüger is gemakkelijk af te stappen. De Boelare is al sterk, dus moet er ingezet worden op de Stationsstraat. Deze groep mikt op de uiteindellijke realisatie van de volledige halter.


Op de vraag hoe Idea Consult de afbakening ziet, antwoordt Ingrid dat zij 2 mogelijke A-locaties ziet: de directe zone rond de Markt met verfijningen naar Boelare en Stationsstraat en de Krüger.

Als B-zone: alles wat tussen deze 2 kernen ligt.

Het centrum moet gezelliger ingericht worden. De N9 is een minpunt in dit verhaal. De inrichting van de N9 nodigt uit om met de wagen te winkelen. De winkels zijn een té weinig aaneengeschakeld gebied: hoe sterker en aangenamer de kern, hoe verder klanten willen stappen. We moeten van Eeklo naast een inkoopstad op termijn ook een funshoppingstad maken.4. Ring om Eeklo: stand van zaken


Technische studie ring:

Minister Weyts heeft zijn handtekening gezet onder het dossier rond de financiering van de technische studie van de Ring. Midden mei werd het bestek gepubliceerd. Offertes worden op 20 juni geopend.

Start studie: najaar 2017

Einde studie: zomer 2018

Onteigeningen worden allicht afgerond 2019-2020.

De aanbesteding voor de aanleg van de Ring kan pas gelanceerd worden nadat de Vlaamse regering hiervoor de nodige budgetten inschrijft in haar begroting.

Start aanleg: 2021 (?)


5. Voorbije activiteiten


Paasactie

De paasactie kende dit jaar een gigantisch succes: alle 51 paashaasjes kregen in een mum van tijd een onderdak bij onze handelaars; er werden meer dan 2000 spaarkaarten binnengebracht.


Eeklo, hippe stad

Onder het voorzitterschap van Yves hebben enkele handelaars:

(Kelly Clevers (JBC), Elien Tondat (Dreamland), Nicole De Munter (voorzitter economische raad), Sophie Deprest (apotheek Lievens-Deprest), Luc Demeester (optiek Demeester), Luc Soens (LVZ), Eddy Deketelaere (voorzitter HorecaMeetjesland), Thierry Smet (uitvaart Smet), Dries Billiet (voorzitter OKEE), Yves Deleyn (immo Yves)

een gesprek aangegaan met de fractieleiders van alle politieke partije:

(Odette Van Hamme (CD&V), Koen Loete (CD&V), Filip Smet (CD&V), Christophe De Waele (Open VLD - bevoegde schepen), Peter De Graeve (N-VA), Michel De Sutter (onafhankelijk), Luc Vandevelde (SMS).

Volgende thema’s kwamen ter sprake:

 • ondersteuning evenementen

 • vraagzijde

 • industriegrond

 • ondernemersreflex

 • structurele maatregelen leegstand

Het verslag en onderstaand besluit van de vergadering werd aan alle politieke partijen voorgelegd met de vraag ons tegen eind juni hun reacties te bezorgen.


Besluit:

 • Eeklo kan economisch vriendelijker: bij elke beslissing is een ondernemersreflex nodig m.a.w. rekening houden met de impact op ondernemen;

 • Eeklo kan het ondernemen en organiseren van evenementen beter stimuleren en faciliteren; beslissingen laten veel te lang op zich wachten;

 • De vraag naar industriegrond is er … het is aan de stad om Veneco aan te wakkeren;

 • Eeklo moet een evenwicht zoeken tussen kleine kavels en grotere en zo een beter publiek aantrekken; niet alle groene binnengebieden volbouwen zodat meer begoede mensen Eeklo ontvluchten;

 • De website economie moet uitgebouwd worden;

 • Het moet aangenamer wandelen worden in de centrumstraten; er moet regelmatig iets te beleven zijn;

 • Organisatoren moeten ondersteund worden door de cel evenementen en niet afgebroken;

 • Budget economie mag hoger zodat er voor meer beleving bij het winkelen kan gezorgd worden;

 • Er zijn structurele maatregelen nodig op basis van een toekomstvisie en een plan dat door de ondernemers gedragen wordt en waaruit acties volgen.

Wordt vervolgd.


6. Komende activiteiten


Zomerbraderie

De zomerbraderie staat al sinds jaren op een zeer laag pitje. Enkel het Krügercentrum heeft dit jaar weer een volledig programma met animatie uitgewerkt. Boelare start een comité om gezamenlijk acties uit te werken maar de zomerbraderie 2017 is voor hen niet haalbaar.

De ER beslist om, gelet op de desinteresse, dit jaar geen algemene braderie te organiseren.


Dag van de klant

Deze gaat door op zaterdag 30/9 en zal gecombineerd worden met een actie rond borstkankerpreventie.


7. Varia


Vervanging vertegenwoordiger Markt

Elien Tondat liet weten dat zij vanaf half juni een nieuwe functie krijgt binnen de Colruyt Group (coach werkvereenvoudiging administratie). Zij zal dus niet langer als verantwoordelijke in Eeklo fungeren en kan dan ook niet aanblijven als vertegenwoordigster van de Markt. Gezien haar dynamiek willen we haar wel blijvend betrekken bij het opzetten van acties.


Parkeervrij marktplein

Schepen De Waele meldt dat op de volgende GR Groen! opnieuw een voorstel indient om het marktplein parkeervrij te maken. Eddy zegt dat de horeca geen vragende partij is: zij zijn akkoord om het marktplein parkeervrij te maken bij evenementen maar anders niet. Wat met de wekelijkse markt? Dan moeten de terrassen sowieso weggenomen worden en waar zullen die gestockeerd worden? En wat met het personeel? Hoe kan je inschatten hoeveel personeel er nodig is als de terassen niet permanent overdekt zijn?

Schepen De Waele meldt dat waar voorheen Decora huisde, een projectontwikkelaar de bouw van appartementen met een ondergrondse parking van 300 wagens plant. De bouwvergunning werd afgeleverd. Deze parking kan dus in de toekomst een alternatief zijn voor het marktplein. De alternatieve parking waarnaar Groen! verwijst (site az Alma) ligt volgens hem té ver verwijderd om het marktplein nu al parkeervrij te maken en is bovendien tijdelijk. Pas als de ondergrondse parking er is, wil hij het parkeervrij maken van het marktplein bespreken.


Nieuwe vertegenwoordiger Markt

Waar vroeger Vicky’s Choice huisde (naast Deamland) komt een sportwinkel. De eigenaar-uitbater, Bob Van Deynse, wil lid worden van de ER en de Markt vertegenwoordigen.

De vergadering aanvaardt de kandidatuur van Bob. Het is belangrijk dat ook jonge starters in de ER zetelen.


Sluitingsuur horeca

Horecazaken zijn verplicht te sluiten tussen 2 en 5u tenzij zij een nachtvergunning hebben.

Een toevallige afwijking (= voor 1 nacht – aan te vragen bij de politie) kost € 10; verder zijn er weekendtarieven en een tarief op alle nachten (aan te vragen aan het schepencollege).

Overtredingen op het sluitingsuur worden bestraft met een gasboete.

Eddy herhaalt zijn vraag om een algemeen horecabeleidsplan uit te werken voor gans het Meetjesland met Eeklo als trekker.


Advies ER:

De ER zal vragen dit voorhistorisch reglement – dat veel administratie vergt en weinig opbrengt - af te schaffen en werk te maken van het horecabeleidsplan.


Kandidatuur Gecoro

De vertegenwoordiger van de middenstand heeft ontslag genomen uit de Gecoro. Zowel LVZ, Unizo en de raad van bestuur van de ER hebben Nicole De Munter voorgedragen als vervangster. De ER bevestigt de voordracht.


Hinderpremie

Vanaf 1/7 komt er een nieuwe regeling waarbij ondernemers een subsidie kunnen aanvragen bij wegenwerken. Alle info is verkrijgbaar bij ND.


KMO-afvalzakken

Schepen De Waele legt uit dat, volgens het indicatiecijfer van de Vlaamse overheid, Eeklo maximum 139 kg afval per inwoner mag halen, zo niet riskeren wij minder inkomsten uit milieu-subsidies. Vroeger werden in statistieken de grijze KMO-afvalzakken afgetrokken van de hoeveelheid restafval van de gewone witte restafvalzakken. Dit is niet langer het geval. Daarom wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen witte en grijze restafvalzakken. De grijze die nog bij de KMO’s zijn, worden nog opgehaald maar na uitputting van de voorraad niet meer verder verkocht. Maximum drie grote restafvalzakken per adres wordt als ‘normaal’ beschouwd. Voor grotere hoeveelheden moeten KMO’s contracten afsluiten met private ophaalfirma’s.


Herbakkersplein

Via de pers vernamen we dat de stad een plan klaar heeft om het Herbakkersplein groener en gezelliger te maken. Bij de herinrichting werd helemaal geen rekening gehouden met de wensen van de ER, wel met het 3-daags Herbakkersfestival.

Eddy betreurt dat hij als onmiddellijke belanghebbende niet betrokken is geweest in dit dossier.


8. Volgende vergadering


Nog niet gekend


Afbeelding 2


Zoeken