Direct naar hoofdmenu / zoekveld

jeugdraad

jeugdraad

Bij de Jeugdraad zijn een 10-tal Eeklose jeugdorganisaties aangesloten. Maandelijks komen de afgevaardigden samen in een steeds wisselende locatie van het jeugdwerk. De bijeenkomsten vallen afwisselend op vrijdag- en zaterdagavond, met telkens een andere jeugdvereniging als gastheer.

Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad, de Coördinatieraad, komt elke 3 weken samen om de vergaderingen voor te bereiden en de belangrijkste programmapunten te bediscussiëren. Naast het formuleren van adviezen op het gebied van jeugdbeleid, reglementen,... vallen op de Jeugdraad ook steeds heel wat interessante nieuwtjes te rapen over het Eeklose jeugdwerk.

 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de jeugdraad.

 

Klik hier voor de ledenlijst van de jeugdraad.

 

Verslagen Algemene Vergaderingen Jeugdraad:

2014 

 

2013 

 

 


Zoeken