Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Leefklimaat

leefklimaat

Wijkwerking: vindplaatsgericht

De jeugddienst werkt vindplaatsgericht door thematische vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in drie verschillende wijken:

  • wijk Wilgenpark (aan BKO De Meibloem)
  • wijk Crielkens (aan speelterrein Crielkens)
  • wijk Schaapsdreef (aan speelterrein Feltreplein). 

 

De activiteiten vinden zowel plaats in de korte vakanties als tijdens de zomermaanden. Daarnaast organiseert de wijkwerking samen met de welzijnsschakel 'Buren voor Buren' buurtactiviteiten zoals bijvoorbeeld de Halloweentocht, Pannenkoekenavond, Vlaamse kermis met als doel dat de buurtbewoners elkaar en ons beter leren kennen.

Wil je meer weten over deze werking? Contacteer Tomas Fordeyn (tomas.fordeyn@eeklo.be), Tine Mestdagh (tine@wijkcentrumdekring.be) of Viona Joos (viona.joos@eeklo.be). 

Jongerenwerking

De jongerenwerker organiseert onder de noemer: 'Hit the city' regelmatig activiteiten voor kwetsbare tieners tussen 12 en 19 jaar. Dit zijn steeds activiteiten op maat van de doelgroep en deze vinden meestal plaats in Eeklo. Op die manier leren jongeren het brede aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en -organisaties in de stad ook beter kennen.

Daarnaast probeert de jongerenwerking een laboratorium te zijn voor vernieuwend jeugdwelzijnsbeleid. Jongeren kunnen er experimenteren, hun eigen plek creëren en in gesprek gaan met de jongerenwerkers. Vanuit de signalen van de jongeren zijn er al heel wat initiatieven opgestart zoals jeugdwelzijnsoverleg, praatcafé, street action, een artistiek project voor het jeugdhuis en een internationale uitwisseling.

Wil je meer weten over dit project? contacteer dan Tomas Fordeyn (tomas.fordeyn@eeklo.be - 0498 91 38 15) of Tine Mestdagh (tine@wijkcentrumdekring.be

Schakel- en brugfiguren

De onderstaande  personen trachten via een individueel traject de situatie van personen of gezinnen te verbeteren. Ze fungeren als vertrouwensfiguren.

 

De brugfiguur werkt met gezinnen met kinderen op de lagere school.  De brugfiguur focust op de grondrechten waarop gezinnen recht hebben en doet aan trajectbegeleiding. De school zorgt voor de toeleiding naar de burgfiguur.

Dit project is een initiatief van stad en OCMW Eeklo, Wijkcentrum De Kring en alle Eeklose basisscholen met financiële steun van het  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling .

Meer weten over dit project? Contacteer dan brugfiguur Kirsten Goethals (kirsten@wijkcentrumdekring.be) of Annemieke Pieters (preventie@eeklo.be).

 

logo subsidierende overheden leefklimaat 

 

De projectmedewerker jongerenparticipatie en -welzijn werkt met jongeren tussen 15 en 25 jaar die ongekwalificeerd de school dreigen te verlaten; de zogenaamde vroegtijdige schoolverlater. De focus ligt op jongeren die in Eeklo wonen.

De projectmedeweker probeert de jongeren op de meest passende manier te begeleiden door o.a. 

  • het opvissen van leerplichtige jongeren en hen terug toeleiden naar onderwijs;
  • het  opvissen van niet-leerplichtige jongeren en hen toeleiden naar opleiding en tewerkstelling;
  • Jongeren toeleiden naar hulpverlening/vrije tijd.

Meer weten over dit project? Contacteer dan projectmedewerker Yentl Francois (yentl.francois@ocmweeklo.be

 

Gemeenschapswacht

In Eeklo is er één gemeenschapswacht actief. Zijn werkterrein is de publieke ruimte. Hij is preventief aanwezig in het straatbeeld, hij kan burgers aanspreken en toezicht houden (bv.op sluikstorten). Hij is ook een aanspreekpunt voor de burger. De gemeenschapswacht signaleert ook knelpunten (bv. een put in de weg).

Je kan de gemeenschapswacht herkennen aan zijn paarse uniform. Daarnaast heeft hij  ook steeds een identificatiekaart op zak.

Peter de Rycke 

Peter De Rycke

 

Er komt ook een gemeenschapswachtvaststeller. Hij zal de inbreuken op de GAS-wetgeving kunnen verbaliseren.

preventiedienst

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 31

e-mail: preventie@eeklo.be

Contactpersoon: Annemieke Pieters

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur

 

Grote kaart


Zoeken