Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Warmtenet

De stad Eeklo geeft het startschot voor de aanleg van één van de langste warmtenetten in Vlaanderen. De gemeenteraad van Eeklo keurde op maandag 18 december de concessieovereenkomst met het consortium tussen Ecopower cvba - Veolia NV-SA goed voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet in Eeklo.

Ontdek ook: www.warmteneteeklo.be 

Warmtenet? 

De stad Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. Beide besturen trokken daarom al volop de kaart van windenergie om lokale groene elektriciteit op te wekken. Nu komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en warm water, toch ligt de focus in de energietransitie nog te vaak op groene stroom. De burgercoöperatie en infrastructuurgroep zullen samen een warmtenet uitbouwen dat burgers en bedrijven in Eeklo van groene warmte zal voorzien. Het net wil onder meer de restwarmte benutten uit de IVM-verbrandingsoven in Eeklo.

 

Bijzonder aan het warmtenet van Eeklo is dat ook burgers mee eigenaar kunnen worden van het warmtenet. Dat was één van de eisen van de stad Eeklo en het past volledig binnen de lokale en provinciale energievisie. In totaal staat 35% van het project open voor rechtstreekse financiële participatie. 

Waar?

In een eerste fase zullen mogelijks enkele grotere gebouwen in de Oostveldwijk worden aangesloten: het nieuwe zwembad, de sporthal, het psychiatrisch centrum en een middelbare school. In latere fases kunnen ook verschillende wijken en industriezones aansluiten. 

Wie?

Niet onbelangrijk: iedereen langsheen het tracé kan vrijwillig aansluiten. De consument zal niet meer betalen voor de warmte van het warmtenet dan voor het individueel gebruik van aardgas; het niet-meer-dan-anders-principe. Zo geeft de stad Eeklo haar inwoners en bedrijven de kans om hun verwarming collectief te verduurzamen zonder individuele meerkost. Wie wil afstappen van aardgas, stookolie en steenkool door een individuele investering in een warmtepomp of pelletketel, komt veel duurder uit. Zelfs de Europese Commissie toonde interesse voor de aanpak in Eeklo en hoopt via het Interreg-Project COBEN lessen te trekken voor haar energiebeleid.

Voor bedrijven

Interesse om deel te nemen aan een detailstudie specifiek voor bedrijven over het warmtenet? Vul dan vrijblijvende het online vragenformulier in. De verstrekte informatie zal uitsluitend intern en vertrouwelijk gebruikt worden in functie van de detailstudie.

Infomarkt

De stad Eeklo organiseert ook samen met het consortium Veolia-Ecopower (en met medewerking van de provincie Oost-Vlaanderen) een infomarkt over het warmtenet van Eeklo.

 

Wil je meer weten over het warmtenet in Eeklo in het algemeen of de mogelijkheden willen ontdekken om aan te sluiten of om te participeren, kun je op dinsdag 24 april 2018 vanaf 18.30 uur terecht in cultuurcentrum De Herbakker. Op de infomarkt zullen verschillende informatiestanden opgesteld staan waar de mogelijkheden van een warmtenet van naaldje tot draadje worden toegelicht. Ook de link van het warmtenet met het burgemeestersconvenant en de klimaatactieplannen van de stad Eeklo zal er duidelijk worden.

 

Om 19 uur en 20 uur zal een algemene toelichting gegeven worden over het warmtenet Eeklo voor de aanwezigen. De infomarkt blijft geopend tot 21 uur.

 

Overdag werd ook een warmtecongres georganiseerd specifiek voor experten van het werkveld.

 
wamtenet infomarkt

Zoeken