Bevoegdheidsoverdracht huis-aan-huisinzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

Datum bekendmaking maandag 26 oktober 2020
Datum besluit maandag 19 oktober 2020