Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het BCSD vergadert in principe elke eerste en derde maandag van de maand. Het secretariaat wordt waargenomen door het hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst. Het BCSD bestaat uit 8 leden en een voorzitter.

Samenstelling

Functies

Lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Functies

Lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Functies

Lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst
Naar top