Direct naar hoofdmenu / zoekveld

buitenschoolse kinderopvang (BKO - IBO)

bko rgb 72dpi

 

 


 


Verlenging herfstvakantie door coronamaatregelen

Met het bericht vanuit het departement Onderwijs aangaande de verlenging van de herfstvakantie, besliste het stadsbestuur om de opvang voor de herfstvakantie door te laten gaan in de opvanglocaties Bukinop, Dolfijn, Kinderpoort, @bij en Zuiderzon. Deze zullen, ongeacht de duur van de herfstvakantie, geopend zijn van 7 tot 18 uur. Dit echter onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen en de beschikbaarheid van het personeel.

Ouders dienen een attest van de werkgever voor te leggen indien ze opvang willen. Kwetsbare groepen kunnen contact opnemen met de coördinatoren. Er wordt vervolgens gekeken naar mogelijkheden binnen de vertrouwde opvanglocatie. Om de opvolging van attesten administratief mogelijk te maken, kan er tijdelijk niet worden ingeschreven via het ouderportaal Tjek, maar dienen ouders te mailen naar kinderopvang@eeklo.be. Ze geven hierbij aan welke dagen ze opvang nodig hebben en sturen het werkgeversattest mee.

 

Indien de kinderopvang geen werkgeversattest ontvangt voor donderdag 29 oktober 12 uur, gaan we ervan uit dat opvang niet meer nodig is en worden eventueel vooraf gereserveerde dagen ongedaan gemaakt. Voorgaande regels blijven van toepassing, maximaal 50 kinderen per bubbel per week, een kind mag slechts aan één initiatief deelnemen, mondmaskers zijn verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.

 



VAKANTIERESERVERING

 

button tjek

Schrijf je kind in voor de vakantie

Enkel voor kinderen die reeds geregisteerd zijn bij de BKO Eeklo!

 

START RESERVERINGEN SCHOOLVAKANTIES 2020

 • Zomervakantie 12 juni, 6 uur
 • Herfstvakantie 5 oktober
 • Kerstvakantie 23 november

 


 

Is jouw kind nog nooit naar de BKO geweest?

Kinderen moeten ingeschreven worden voor de eerste keer gebruik van de opvang. Een rondleiding kan u verkrijgen op de verschillende locaties na telefonisch contact. 

Vul hier de persoonlijke fiche van uw kind in.

 

NIEUW NIEUW huishoudelijk reglement (versie november 2019)

NIEUW NIEUW retributiereglement (geldig vanaf november 2019)

 

Openingsuren

schooldagen: van 6.45 uur tot de start van de school en na school tot 18.45 uur.

schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 18.45 uur 

vakantiedagen: van 7 tot 18 uur.

 

De kalender met alle sluitingsdagen in 2020 kan u hier vinden (nieuw!) NIEUW

 

 

Tarief voor buitenschoolse opvang

 • voor- en naschoolse opvang: € 1,07 per begonnen half uur, per kind.
 • schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  opvang minder dan 3 uur: € 4,24;
  opvang tussen 3 en 6 uur: € 6,36;
  opvang vanaf 6 uur: € 11,67.

 

Kortingen: bij een aanwezigheid van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt er op de totale ouderbijdrage een korting van 25% verleend. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen in overleg met het initiatief voor buitenschoolse opvang een korting krijgen van 50%. In deze prijzen is een vieruurtje inbegrepen.)

 




 

Locaties Buitenschoolse kinderopvang

 

Contactgegevens

BUKINOP

Tandem - Droomschip

Eikelstraat 41a

tel. 0498 91 38 02

 

KINDERPOORT

Sint-Antonius

Balgerhoeke 47
tel. 0499 53 46 76

 

 

 

DOLFIJN

De Wegel

Burg. Lionel Pussemierstraat 157
tel. 0499 53 46 74

 

ZUIDERZON

Meidoorn

Zuidmoerstraat 138
tel. 0498 91 38 08

 

 

 

MEIBLOEM

Sint-Jozef

Meibloemstraat 10

tel. 0499 53 46 75

 

Sint-Janneke

Brugsesteenweg 47
tel. 0490 52 07 06

 

 

internwerkingskader Intern werkingskader - Missie Buitenschoolse kinderopvang

Eeklo wil samen met ouders en externen een verantwoord pedagogisch klimaat creëren voor de kinderen in de opvang.

 

 

Nuttige links

 


 

Ouderraad

De ouderraad komt een aantal keren per jaar samen met de bedoeling advies te geven inzake buitenschoolse kinderopvang.

 

LOK Verslag

 




Folder Kinderopvang in Eeklo

Nieuwe versie september 2020

Download de pdf via deze link.

BKO

ADMINISTRATIE

Alle werkdagen bereikbaar tussen 9 en 12 uur

tel. 09 228 76 12

kinderopvang@eeklo.be

Zuidmoerstraat 138

 

Coördinatoren enkel bereikbaar bij noodgevallen:

Ann Goossens

tel. 0498 91 38 05

ann.goossens@eeklo.be

 

Julie Lemaître

tel. 0490 52 06 77

julie.lemaitre@eeklo.be

 

Cindy Wille

tel. 0499 53 46 46

cindy.wille@eeklo.be

 

Bevoegde schepen

Ann Van den Driessche

tel. 0498 91 38 95

 

 

Grote kaart

 


Zoeken