Budgethulpverlening

Inhoud

Heb je het moeilijk om rond te komen met je inkomen en wil je ondersteuning om je budget te beheren? Dan is budgethulpverlening iets voor jou. Samen zoeken we de gepaste hulp:

Budgetbegeleiding

Wat?

 • We helpen je met je administratie, het plannen van je uitgaven en het afbetalen van je eventuele schulden.
 • Je blijft beschikken over je eigen inkomen.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk voor je uitgaven en het uitvoeren van betalingen.

Procedure?

 • Maak een afspraak in het Sociaal Huis.
 • We gaan samen na of een opstart budgetbegeleiding aangewezen is.
 • Je tekent een contract budgetbegeleiding waarin alle afspraken en wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.
 • Na 3 maanden neemt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) kennis van de budgetbegeleiding.
 • Na 1 jaar evalueren we of dit de beste budgethulpverlening voor je is.
 • Budgetbegeleiding is gratis.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart;
 • je bankkaart;
 • loonfiches of bewijsstukken van je uitkering;
 • je rekeninguittreksels van de laatste drie maanden of je bakje om online te bankieren;
 • je openstaande schulden;
 • je huurcontract.

Voorwaarden?

 • Je verblijft in Eeklo.
 • Zonder middelen is er geen budgetbegeleiding mogelijk. Minstens een leefloon of een inkomen gelijk aan het bedrag van het leefloon  is vereist.

Budgetbeheer

Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen en het bijhouden van je administratie, kan budgetbeheer je misschien helpen.

Wat?

 • Je inkomsten komen op een nieuwe rekening geopend op jouw naam: de budgetrekening. Jij kan met deze rekening zelf niet meer betalen.
 • Je krijgt leefgeld om voeding, verzorging- en onderhoudsproducten te kopen. Hierover mag je vrij beschikken.
 • We maken samen afspraken met schuldeisers volgens de financiële mogelijkheden.
 • Wij voeren alle betalingen uit in jouw plaats op voorwaarde dat er voldoende inkomsten zijn.

Procedure?

 • Je maakt een afspraak in het sociaal huis.
 • We gaan samen na of een opstart budgetbeheer aangewezen is.
 • Het BCSD keurt de aanvraag budgetbeheer goed.
 • Je tekent een overeenkomst schuldbemiddeling en een contract budgetbeheer waarin alle afspraken, en wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.
 • We openen een budgetrekening waarop jij je inkomsten laat storten en waarmee wij alle betalingen uitvoeren in jouw plaats.
 • We storten je leefgeld op je eigen bankrekening of op een speciaal daarvoor geopende rekening (afnamerekening).
 • Na 1 jaar evalueren we of dit de beste budgethulpverlening voor je is.
 • Budgetbeheer is gratis.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart;
 • je bankkaart;
 • je loonfiches of bewijsstukken van je uitkering;
 • de rekeninguittreksels van de laatste drie maanden of je bakje om online te bankieren;
 • je openstaande facturen;
 • je huurcontract.

Voorwaarden?

 • Je verblijft in Eeklo.
 • Zonder middelen is er geen budgetbeheer mogelijk. Minstens een leefloon of een inkomen gelijk aan het bedrag van het leefloon  is vereist.
 • Je laat alle inkomsten op de budgetrekening toekomen.

Collectieve schuldenregeling

Budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen. Dan kan je beter een beroep doen op een collectieve schuldenregeling.

Wat?

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. In de mate van het mogelijke worden je schulden afbetaald terwijl je nog menswaardig kan leven.

We helpen je doorheen de procedure en een combinatie met budgetbegeleiding of budgetbeheer is mogelijk.

Procedure?

 • Een pro-Deoadvocaat vraagt de collectieve schuldenregeling aan via een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.
 • De rechter stelt een schuldbemiddelaar aan.
 • De schuldbemiddelaar ontvangt alle inkomsten.
 • Je krijgt een deel van je inkomsten om vaste kosten en leefgeld te betalen.
 • De schuldbemiddelaar betaalt in de mate van het mogelijk de schulden af.
 • De rechter moet toestemming geven voor grote uitgaven.
 • Deze procedure is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Voorwaarden?

 • Je hebt grote en structurele schulden die je onmogelijk kunt betalen binnen een redelijke termijn.
 • Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'. Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.
 • Je doet al het mogelijke om je inkomen te verhogen en je maakt geen nieuwe schulden.
 • Je laat alle inkomsten rechtstreeks aan de schuldbemiddelaar storten.
 • Je houdt je schuldbemiddelaar altijd op de hoogte van wijzigingen in je situatie.
 • Je collectieve schuldenregeling is de voorbije 5 jaar niet herroepen doordat jij je niet aan de voorwaarden hebt gehoude.;
 • Er kunnen nog bijkomende voorwaarden door de rechter worden opgelegd.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart;
 • je bankkaart;
 • je loonfiches of bewijsstukken van je uitkering;
 • de rekeninguittreksels van de laatste drie maanden of je bakje om online te bankieren;
 • je openstaande facturen;
 • alle schulden;
 • je huurcontract;
 • een attest van gezinssamenstelling.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00