Burgerpanel geeft positief advies over mogelijke fusie

Het lokaal bestuur van Eeklo werkte op voorstel van de gemeente Kaprijke aan een traject voor burgerparticipatie in het kader van een mogelijke gemeentefusie.

Onder de vorm van een burgerpanel brengt een groep inwoners van Kaprijke en Eeklo, elk afzonderlijk, een niet-bindend advies uit over een eventuele fusie.

Eeklo wenst, net zoals Kaprijke, met dit burgerpanel als afspiegeling van een gemeenteraad in eerste instantie het woord aan de burger te geven in het debat rond een mogelijke gemeentelijke fusie voor Eeklo.

De inspiratie hiervoor kwam vanuit de gemeente Wichelen, die zich op hun beurt hebben laten inspireren door het boek van David Van Reybroeck, Tegen Verkiezingen, waaruit blijkt dat het principe van loting het meest democratische en representatieve systeem is om aan burgerparticipatie te doen. In Eeklo hebben we een oproep gedaan via het bestaand digitaal panel van 400 inwoners en een extra oproep via onze communicatiekanalen. We kregen 100 positieve reacties. Uit deze groep werden op basis van diverse criteria uiteindelijk 31 spiegelgemeenteraadsleden (27 effectieve leden en 4 reserveleden) geloot.

We willen met dit initiatief ons richten naar de inwoners. We willen hen sensibiliseren, goed voorbereiden en daardoor is het van belang om de inwoners hierin te consulteren.

Samenstelling van het panel

Het panel dat werd geselecteerd, is een weerspiegeling van de Eeklose samenleving: op basis van een aantal specifieke criteria waaronder leeftijd, geslacht en opleidingsniveau werd onder begeleiding van een deskundige partner een groep van inwoners geselecteerd.

Trajectverloop

Het Eeklose burgerpanel heeft zich afgelopen woensdag en donderdag gebogen over een mogelijke gemeentefusie. Op woensdagavond 3 mei  kreeg deze groep uitgebreide informatie omtrent het fusiekader, het “waarom wel/niet”, de mogelijke scenario’s,…. Op donderdagavond 4 mei  debatteerden ze over het onderwerp tot er een advies werd uitgeschreven en uitgesproken. Dit advies werd ook opgenomen.

Het advies vertrok vanuit een open visie, niet vanuit een gesloten visie met een vooraf bepaald scenario. Het einddoel was een onderbouwd, niet-bindend advies aan de gemeenteraad. Het lokaal bestuur ontving gisterenavond dit advies en maakt dit vandaag bekend via de stedelijke communicatiekanalen en de lokale pers.

Het advies van het burgerpanel

Het advies van het burgerpanel luidt als volgt:

Geachte gemeenteraad,

Het burgerpanel heeft unaniem beslist dat er bereidheid is tot een fusie.

Dit levert volgens ons volgende voordelen op:

 • hogere bestuurskracht;
 • betere financiële slagkracht;
 • synergie die de dienstverlening naar alle inwoners van de toekomstige fusiegemeenten ten goede komt;
 • fiscale vooruitgang voor zowel inwoners als bedrijven.

Onze voorkeur gaat uit naar de fusie Eeklo, Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins.

Waarom?

 • Er is een geografische logica met nu reeds een goede connectie.
 • Mooie mix van stedelijk en landelijk karakter, wat een goede Meetjeslandse verbondenheid bevordert.
 • Voldoende groot voor een maximaal financieel voordeel en toch beheersbaar.
 • Met meer gemeenten zal Eeklo een gelijkwaardige gesprekspartner worden.

We kijken al uit naar de nieuwe naam van onze fusiegemeente.

Het burgerpanel

Bekijk hier de conclusie van het burgerpanel (Youtube)


Ervaringen van het panel

Het burgerpanel deelde op het einde van deze avonden en na het uitbrengen van dit advies nog volgende ervaringen:

 • We zijn positief over het verloop van het traject: onthaal; informatie die vooraf werd gedeeld; de gesprekken met de experten tijdens de eerste avond; de moderatie tijdens de eerste avond en de tweede avond. Het panel leerde veel bij en hoorden zaken waar ze vooraf niet van wisten.
 • Het burgerpanel maakte werk van een onderbouwd en serieus advies. Hoewel ze weten dat het advies niet bindend is, wenst en hoopt het burgerpanel dat zij en hun advies ernstig worden genomen. 
 • De toegankelijkheid, respectvolle omgang met elk lid van het burgerpanel; de gelijkwaardigheid die ervaren werd, leidde tot verbondenheid.

Infovergadering voor alle burgers

Het lokaal bestuur wil graag alle inwoners informeren over het advies van het panel. Dit advies zal gepresenteerd worden tijdens een infovergadering as. zaterdag 6 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur (deuren open om 10.00 uur) in de activiteitenzaal van LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 in Eeklo. De aanwezigen krijgen ook in beknopte vorm meer informatie over de bestuurskrachtmeting, fusieverkenning, de scenario’s,… Je hoeft voor deze infovergadering niet vooraf in te schrijven. De vergadering zal ook te volgen zijn via livestream via www.eeklo.be/fusie en kan ook achteraf via dezelfde link bekeken worden.

Gemeenteraad 15 mei 2023

Op maandag 15 mei 2023 staat het advies van dit burgerpanel ter kennisname op de agenda van de gemeenteraad, te volgen in het stadskantoor of via livestream.

Na deze gemeenteraadszitting zal het advies ook ter kennisname overgemaakt worden aan de gemeenteraden van Kaprijke (initiatiefnemer van het participatietraject), Assenede en Sint-Laureins.

We kijken uit naar het traject dat het burgerpanel van Kaprijke volgende week doorloopt. Ook daar zijn infomomenten voor de inwoners van hun deelkernen deze maand nog voorzien. Gemeente Assenede organiseerde rondetafelgesprekken met haar inwoners over een mogelijke fusie en gaf aan te wachten op de participatietrajecten van Kaprijke en Eeklo om verdere beslissingen te nemen.