Buurtenmonitor Eeklo: 5 infomarkten in november

Begin 2022 vulden 800 Eeklonaren de enquête voor de Buurtenmonitor in. Eeklo werd daarbij opgedeeld in zeven buurten. Als stad sloegen we de handen in elkaar met de Provincie Oost-Vlaanderen om meer te weten te komen over de tevredenheid in de verschillende buurten: woning en woonomgeving, de voorzieningen, veiligheid, mobiliteit/verkeer, betrokkenheid van het stadsbestuur...

Naast de resultaten van de enquête, kunnen inwoners tijdens de infomarkten ook kennis maken met bestaande buurtwerkingen en met de diverse vormen van participatie die we vanuit de stad organiseren. Je kan je mening geven over de resultaten en over een aantal ideeën die voor jouw buurt kunnen uitgewerkt worden. Op elke infomarkt vind je alle info over elke buurt. Je kan tijdens de infomarkten binnenspringen wanneer het jou past.

Alle inwoners krijgen begin november een uitnodiging in de brievenbus met alle praktische informatie.

Data en locaties

Donderdag 17 november – 17 tot 20 uur – Sportpark, Burg. Lionel Pussemierstraat

Maandag 21 november – 17 tot 20 uur – Jeugdcentrum Kubiek, Kerkstraat

Dinsdag 22 november – 17 tot 20 uur – Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat

Donderdag 24 november – 17 tot 20 uur – school Sint-Jozef, Abdijstraat

Zaterdag 26 november – 10 tot 13 uur – BKO Kinderpoort, Balgerhoeke