Buurtfeestsubsidie

Organiseer jij of jouw vereniging of een buurtfeest in je wijk of straat? Wist je dat je daarvoor een subsidie kan krijgen van de stad?

Stad Eeklo verleent een stedelijke subsidie voor activiteiten die bijdragen tot de kwaliteit van het leven in een Eeklose buurt en die de sociale contacten binnen die buurt of een duidelijk afgebakend gedeelte ervan, een plein of een wijk bevorderen.

Wanneer het buurtfeest zich richt tot alle bewoners van de bedoelde buurt wijk of straat en plaatsvindt op Eekloos grondgebied kan je een subsidie van 250 euro ontvangen.

Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle bewoners van de bedoelde buurt of gedeelte ervan, plein of wijk.

De uitgebreide voorwaarden waaraan moet worden voldaan kan je terugvinden in onderstaand reglement.

VOORWAARDEN

 • Het buurt-, wijk- of straatfeest vindt plaats op Eekloos grondgebied.
 • Een buurtcomité kan slechts eenmaal per jaar een subsidie voor een buurtactiviteit ontvangen.
 • De toekenning van de subsidie belet niet de toekenning van een afzonderlijke subsidie aan een of 
  meerdere afgebakende gedeelten van deze buurt of wijk.
 • De subsidie is minstens twee maanden vooraf aan te vragen.
 • Het rekeningnummer is een rekeningnummer dat enkel gebruikt wordt voor de organisatie van buurtactiviteiten. Enkel de initiatiefnemers hebben daarop een volmacht.
 • Het logo van de stad moet worden aangebracht op de door de aanvrager voor deze buurtactiviteit opgemaakte uitnodigingen en affiches op papier of digitaal.

PROCEDURE

Aanvragen gebeuren via het evenementenformulier, minimaal 2 maanden vóór de activiteit plaatsvindt.

Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen over de aanvraag. De initiatiefnemers ontvangen voor de activiteit een formele brief met de principiële goedkeuring of weigering van de aanvraag. 

Vraag hier uw buurtfeestsubsidie aan 

UITZONDERINGEN

Volgende activiteiten zijn uitgesloten voor het bekomen van deze subsidie

 • privéfeesten,
 • familiefeesten,
 • feesten van vzw’s, horecazaken, vennootschappen, verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk
 • schoolfeesten
 • feesten met een religieus, politiek of filosofisch karakter

CONTROLE BEWIJSSTUKKEN

Binnen de maand na het evenement worden de nodige bewijsstukken aangeleverd. Dit zijn de 
volgende stukken:

 • de afrekening of financiële balans van de activiteit;
 • een bewijsstuk van het rekeningnummer waarop de subsidie kan worden overgeschreven: een kopie van de bankkaart of een kopie van een rekeninguittreksel;
 • betaalbewijzen van de facturen;
 • foto’s of kopieën van het promotiemateriaal (zoals affiche, uitnodiging, eventuele print screen van 
  de Facebookpagina);
 • een korte evaluatie met enkele foto’s op het moment van de buurtactiviteit.

Contact

Dienst evenementen

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top