Buurtwerking

De stad werkt buurtgericht vanuit diverse beleidsdomeinen. Er is de jarenlange ervaring met buurtfeestsubsidies, maar we werken ook buurtgericht binnen Lokaal Dienstencentrum Zonneheem en in 2019 zijn een drietal buurten afgebakend in Eeklo waar we 'proefdraaien' rond buurtoverleg en buurtinfovergaderingen. Het meerjarenplan toont ook acties rond buurtbudgetten, buurtgerichte jeugdwerking enz.