Buurtwerking

De stad werkt buurtgericht vanuit diverse beleidsdomeinen. Er is de jarenlange ervaring met buurtfeestsubsidies, maar we werken ook buurtgericht binnen Lokaal Dienstencentrum Zonneheem en we hielden begin 2022 een buurtbevraging: de Buurtenmonitor. Daaruit willen we heel veel info halen om met buurten aan de slag te kunnen.

Het meerjarenplan toont ook acties rond buurtbudgetten, buurtgerichte jeugdwerking enz.

A tot Z

Of ben je op zoek naar ...

Naar top