Citymaking: stadsontwikkeling

Een positief imago van de stad is niet voldoende. Het imago van de stad moet ook beantwoorden aan de realiteit en we moeten uitdagingen die een structurele verandering vragen aanpakken Hier maken we werk van in ons citymaking-proces. 

Wat willen we aanpakken? 

  • Woonbeleid: betaalbaar en kwalitatief wonen voor huidige en nieuwe inwoners.
  • Mobiliteit: verder inzetten op troef van bereikbaarheid, maar tegelijk het centrum verkeersluw maken met aandacht voor de leefbaarheid van de stad
  • Lokale economie: leegstand aanpakken, ondernemers aantrekken en ondersteunen, kernwinkelgebied definiĆ«ren.
  • Evenementen: visievorming rond het faciliteren en ondersteunen van private en (semi-)publieke evenementen en uitwerken van criteria en procedures. 
  • Toerisme: Eeklo als uitvalsbasis in het Meetjesland in de markt zetten en aansluiting vinden bij opportuniteiten rond nabijheid van de kust, Brugge en Gent. 
  • Blijven ondersteunen van domeinen die de troeven de stad uitmaken: onderwijs, zorg, vrije tijd, klimaat en duurzaamheid
Naar top