Citymarketing: een participatief traject

In 2023 vatte stad Eeklo een citymarketingplan aan met als doel op participatieve wijze in kaart te brengen waar de stad voor staat, hoe ze zich kan positioneren naar haar verschillende doelgroepen en hoe ze daaruit volgende visie in de praktijk kan brengen.

  1. Het ontwikkelen van een gedragen visie omtrent de identiteit van Eeklo.
  2. Het uitwerken van een merkessentie en positionering voor de stad. 
  3. Het implementeren van een citymarketingplan met concrete acties om de identiteit van Eeklo naar buiten te brengen en de stad te promoten.

Participatief traject

Er engageerden zich tal van mensen zich om samen in kaart te brengen waar Eeklo voor staat, hoe de stad zich kan positioneren naar haar verschillende doelgroepen en hoe ze de daaruit volgende visie in de praktijk kan brengen. Aan de tekentafel zaten onder meer bewoners, ondernemers, beleidsmakers en -medewerkers, verenigingen en vertegenwoordigers van organisaties in diverse sectoren.

Zij namen onder meer deel aan een positionerings- en actieworkshop, interviews en online bevragingen. Wie zich al engageerde in deze startfase, alsook nieuwe geïnteresseerden, zullen bovendien worden uitgenodigd om regelmatig hun ideeën te delen via nieuwe participatierondes die het lokaal bestuur de komende maanden en jaren vorm zal geven tijdens de verdere uitrol van het citymarketingplan.

Speerpunten van het traject

  1. Fierheid op de stad vergroten.
  2. Verbinding bevorderen: bewoners, ondernemers en bezoekers connecteren met de stad en met elkaar.
  3. De stad aantrekkelijker maken, onder meer door aankleding en groen.
  4. Betrokkenheid stimuleren en alle doelgroepen uitnodigen om blijvend participatief hun input te geven.
  5. Kwaliteitsvolle voorzieningen verder uitbouwen, faciliteren en promoten. 
Naar top