Conformiteitsattest

Inhoud

Is mijn woning in goede staat?

Wie een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat je (huur)woning of kamerwoning voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid en woningkwaliteit.

 

Heb ik een conformiteitsattest nodig?

Je kan vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen om aan te tonen dat je huur- of kamerwoning voldoet aan de normen.

Als je in Eeklo een woning ouder dan 35 jaar wil verhuren of ter beschikking stellen, dan is een conformiteitsattest verplicht.

Het conformiteitsattest is verplicht vanaf de eerste dag dat de woning verhuurd of ter beschikking gesteld wordt en dit gedurende de volledige duur van de verhuring of terbeschikkingstelling.

Stad Eeklo controleert of alle woningen die verhuurd of ter beschikking gesteld worden over een conformiteitsattest beschikken. Als de woning niet over een conformiteitsattest beschikt ontvangt de eigenaar een uitnodiging om aan de verplichting te voldoen.

 

Ben je huurder en heeft jouw woning gebreken, en de verhuurder reageert niet op jouw klacht of weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je hiervan een melding maken bij het woon- en energieloket van stad Eeklo. Die melding is het startpunt van de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

 

Procedure

Hoe vraag je een conformiteitsattest aan?

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan via het digitaal loket.

Een papieren aanvraagformulier kan je opvragen bij Dienst Wonen.

 

 

Een woningcontroleur komt langs

Een woningcontroleur van Veneco maakt een afspraak voor een woningonderzoek. Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent.

De woningcontroleur beoordeelt de kwaliteit van de woning aan de hand van de eisen die wettelijk werden vastgelegd in een technisch verslag.

Als het om een appartement, studio of kamer gaat, beoordeelt de woningcontroleur ook de kwaliteit van het gebouw en de gemeenschappelijke delen.

 

Mijn woning voldoet aan de normen

De woningcontroleur brengt stad Eeklo op de hoogte van de resultaten van het conformiteitsonderzoek. Je krijgt een conformiteitsattest als de woning geen gebreken of maximaal zes kleine gebreken vertoont.

Het conformiteitsattest is tien jaar geldig. Het conformiteitsattest is beperkt tot drie of vijf jaar als er een aantal kleinere gebreken zijn.

Je ontvangt het conformiteitsattest per mail of per post.

 

Mijn woning voldoet niet aan de normen

Je krijgt geen conformiteitsattest als de woning ernstige gebreken of meer dan zes kleine gebreken vertoont.

Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken. Die zijn ingedeeld in drie categorieën:

- Categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning mag maximaal zes kleine gebreken vertonen.

- Categorie II: ernstige gebreken die geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. De woning is ongeschikt.

- Categorie III: ernstige gebreken die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De woning is niet alleen ongeschikt, maar ook onbewoonbaar.

 

Stad Eeklo start een waarschuwingsprocedure of een administratieve procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid op als er problemen in categorie II of III zijn vastgesteld.

Als de gebreken snel te verhelpen zijn, kan stad Eeklo een hersteltermijn opleggen. Van zodra de gebreken opgelost zijn, kan je opnieuw een conformiteitsattest aanvragen.

Zijn de gebreken niet snel te verhelpen dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. De woning komt in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De eigenaar moet jaarlijks een belasting betalen, zodra de woning langer dan twaalf maanden is opgenomen in de inventaris. Het verhuren of te huur stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar.

 

Kostprijs

De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag conformiteitsattest bedraagt 105 euro voor een zelfstandige woning of 105 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 18 euro per kamer, voor aanvragen in 2023.

De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag conformiteitsattest bedraagt 106,14 euro voor een zelfstandige woning of 106,14 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 17,69 euro per kamer, voor aanvragen in 2024.

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex op basis van de gezondheidsindex van november 2019.

 

Contact

Wonen

Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00

Lokaal woon- en energieloket - Enkel op afspraak

Vandaag
Nu open
Open van 14:00 tot 16:30


Sociaal huis - Zuidmoerstraat 136
Maandag en dinsdag 14u tot 16.30u
Elke 1e dinsdag 16.30u tot 19u

Zitmoment in Stadskantoor elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur

 

Alle openingsuren Lokaal woon- en energieloket - Enkel op afspraak
Naar top