Direct naar hoofdmenu / zoekveld

recyclagepark

containerpark 480px 

 

NIEUW Je betaalt met bancontact bij het oprijden van het recyclagepark. Deze nieuwe manier van betaling wordt vanaf nu al aangekondigd bij het binnenrijden van het park. 

 

Sinds 2006 kunnen inwoners uit Eeklo toegang verkrijgen tot het recyclagepark via hun elektronische identiteitskaart. Sinds die tijd zijn de hoeveelheden afval en de verwerkingskosten erg gestegen. Enkele buurgemeenten hebben een recyclagepark waar betaald moet worden op het afleveren van afvalstoffen of sommige hebben geen recyclagepark waar de inwoners terechtkunnen. Het is dan ook onvermijdelijk dat nu afval op het recyclagepark terechtkomt dat niet uit Eeklo afkomstig is. Één belangrijk principe van het Vlaams milieubeleid is tevens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Er moet in eerste instantie getracht worden om afval te voorkomen. Daarna moet zo veel mogelijk afval hergebruikt of gerecycleerd worden.

 

Klik hier voor de sluitingsdagen van het recyclagepark.

 

VANAF 1 OKTOBER 2014 IS EEN NIEUW RETRIBUTIEREGLEMENT VAN KRACHT OP HET RECYCLAGEPARK.  AANBRENGEN VAN GROF HUISVUIL WORDT VANAF DAN BETALEND: voor het aanleveren van grof huisvuil te voet, per fiets of per personenwagen (zonder aanhangwagen) wordt een tarief van € 5 per aanleverbeurt aangerekend. Voor het aanleveren van grof huisvuil per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) of personenwagen met aanhangwagen wordt een tarief van € 10 per aanleverbeurt aangerekend.

Het aanleveren van grof huisvuil wordt bovendien in mindering gebracht als één van de twaalf gratis beurten.

 

Klik hier voor het nieuwe retributiereglement en politiereglement. 

 


Invoering beurtensysteem

Er wordt vanaf 2011 een beurtensysteem ingesteld op het recyclagepark. Er zijn diverse tarieven voor particulieren die in Eeklo wonen, instellingen, scholen, jeugdverenigingen, KMO's, tweede-verblijvers en toekomstige inwoners. Onder een beurt wordt verstaan: één bezoek te voet, per fiets, per personenwagen (met of zonder aanhangwagen), per bestelwagen (met of zonder aanhangwagen) of tractor (met of zonder aanhangwagen) met aanbrenging van max. 2m³ materiaal. Per bijkomende hoeveelheid tot 2m³ zal een extra beurt aangerekend worden. Vrachtwagens zijn niet toegelaten. Omwille van veiligheidsredenen is het verboden om zich enkel met een aanhangwagen toegang tot het recyclagepark te verschaffen.

 

Volgende categorieën zijn opgenomen in het reglement:

 • Particulieren woonachtig in Eeklo
  De toegang gebeurt via de elektronische identiteitskaart. De eerste twaalf beurten per huisgezin zijn gratis. Gratis beurten zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar. Bijkomende beurten kosten € 2 per beurt t.e.m. 20 ste beurt. Vanaf 21 ste beurt € 10.
 • Bij het overlijden van een inwoner uit de stad
  De toegang is mogelijk via een groen attest, te verkrijgen op de milieudienst. Familieleden van de overledene kunnen gedurende drie maanden 12 gratis beurten opgebruiken. Bijkomende beurten kosten € 2 per beurt (t.e.m. 20 ste beurt). Vanaf 21 ste beurt : € 10.  De bezoekers die via een attest van de milieudienst toegang krijgen tot het recyclagepark (bij overlijden van een inwoner van de stad of bouwers/verbouwers) moeten de gevraagde retributie contant betalen op het containerpark. De overige retributies zullen periodiek worden gefactureerd.

 • Instellingen, scholen en jeugdverenigingen erkend door de jeugdraad
  De toegang is mogelijk via een badge te verkrijgen op het recyclagepark tegen een borg van € 10. De eerste 12 beurten per jaar zijn gratis. Gratis beurten zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar. Bijkomende beurten kosten € 2 per beurt (t.e.m. 20 ste beurt). Vanaf 21 ste beurt : € 10.

 • KMO's gevestigd in Eeklo en tweede verblijvers
  De toegang is mogelijk via een badge te verkrijgen op hetrecyclagepark  tegen een borg van € 10. Er worden GEEN gratis beurten toegekend. Per beurt wordt € 7 aangerekend.

 

 • Toekomstige inwoners van de stad (bouwers/verbouwers)
  De toegang is mogelijk via een rood attest, te verkrijgen op de milieudienst. Er worden GEEN gratis beurten toegekend. Per beurt wordt € 7 aangerekend.

 

 

Bezoekers moeten toegang nemen tot het recyclagepark via de Ringlaan vanaf het kruispunt van de Ringlaan met de Industrielaan. Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig.

 


Wij herhalen nog even met welke fracties u nu terecht kan op het recyclagepark

Papier en karton, glas (vlak glas en wit/gekleurd glas), landbouwplastiek, frituurolie- en motorolie, zuiver steenpuin, hechtgebonden asbestplaten, zuiver houtafval, rubberbanden, metalen, textiel, AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten), kleine batterijen (geen autobatterijen), isomo, tuinafval, harde plastics en grof vuil.

 

VANAF 1 OKTOBER 2014 dient u te betalen voor grofvuil (€ 5 of € 10) en kan u geen PMD meer aanleveren (via de ophaling in de blauwe zak).

 

Wij vragen om de afvalstoffen te sorteren voor u naar het recyclagepark komt. Zo kunnen de verschillende fracties vlot afgeleverd worden en is er een goede doorstroming van bezoekers op het recyclagepark. Wanneer ongesorteerd materiaal wordt aangebracht, zal de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden. Het is op het recyclagepark verboden de containers te doorzoeken of afvalstoffen weg te nemen.

containerpark

Ringlaan 54

9900 Eeklo

tel. 09 378 36 62

 

Openingsuren:

 • dinsdag - vrijdag: 10 - 11.45 uur en 13.15 - 16.45 uur
 • zaterdag: 9 - 11.45 uur en 13.15 - 16.45 uur

 

Klik hier voor de sluitingsdagen

 


Zoeken