Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / dienst mobiliteit / MeerMobiel – Iedereen op weg

MeerMobiel – Iedereen op weg

... een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen

 

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid pakt daarom uit met het informatieplatform MeerMobiel. Een website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker.

Lancering databank aangepast vervoer en website MeerMobiel
Toegankelijkheid en mobiliteit zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is Enter ook op vlak van mobiliteit bijzonder actief met verschillende onderzoeken en projecten.
Zo ontwikkelde Enter in 2011, in samenwerking met IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) en met steun van de Vlaamse overheid, de databank aangepast vervoer, een belangrijke eerste stap voor een betere kennis en informatieverstrekking rond aangepast en toegankelijk vervoer. 


Een uitgebreide inventaris van het bestaande aanbod op vlak van het toegankelijke openbare halte-haltevervoer en het deur-deurvervoer voor rolstoelstoelgebruikers en andere personen met een mobiliteitsbeperking, leidde tot een gegevensbank met onder andere contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten.

 

Op dit moment bevat de databank:

  • infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor rolstoelgebruikers
  • infofiches van taxi –en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen
  • infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door vrijwilligers met eigen wagen
  • infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met een elektrische of niet-plooibare rolstoel
  • infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de gegevens van de belbuscentrale
  • infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer

De website www.meermobiel.be ontsluit alle informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

 

Zoeken naar vervoer in functie van het profiel van de gebruiker en zoeken op kaart
Aan de hand van een postcode en een eenvoudig aanpasbaar zoekprofiel krijg je de meest aangewezen vervoersoplossing in de buurt van de gezochte gemeente als resultaat. Zo kan je als rolstoelgebruiker bijvoorbeeld filteren op rolstoeltoegankelijke resultaten. Als je op basis van je inkomen  in aanmerking kan komen voor vervoer door de lokale Minder Mobielen Centrale krijg je deze dienst bij de zoekresultaten te zien.
Zoeken op kaart is een andere mogelijkheid om een vervoeraanbieder terug te vinden. Via een Google Maps toepassing kan je zien waar in Vlaanderen de verschillende soorten vervoeraanbieders zich bevinden. Iedere categorie heeft een eigen icoontje. Via het icoontje van een vervoeraanbieder kan je doorklikken naar de individuele fiche.

 

Uitgebreide informatie over aanbod en diensten
Het is voor mensen met een beperking of ouderen, hun omgeving en professionelen uit de welzijns- en mobiliteitssector vaak een hele opgave om snel en makkelijk alle informatie over het bestaande aanbod terug te vinden. MeerMobiel biedt je daarom een helder overzicht van het volledige aanbod op vlak van vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een verminderde mobiliteit. Ook vind je er tips over wat je kan doen in geval van problemen en klachten.

 

Volwaardig informatieplatform
Het initiatief is meer dan alleen een website en bijhorende databank. Met de lancering van MeerMobiel zorgt Enter voor een centraal informatieplatform op Vlaams niveau waar een heel breed doelpubliek zowel online als offline terecht kan voor meer informatie. Een medewerker van Enter antwoordt telefonisch en via e-mail op vragen van gebruikers en professionelen rond vervoer en rond mobiliteit en toegankelijkheid.

 

Volgen van evoluties op vlak van beleid en vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking
Het infopunt volgt de actualiteit op de voet en zet interessant nieuws en ontwikkelingen in de kijker, zoals bijvoorbeeld het vooruitzicht op een nieuw Vlaams wetgevend kader voor de compensatie van het aangepast vervoer, de proefprojecten in Vlaanderen rond het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer en internationale initiatieven.

 

Monitor van toegankelijkheid van vervoer
Verder brengt MeerMobiel evoluties in toegankelijkheid en mobiliteit in kaart en ontwikkelt het project meetindicatoren voor de toegankelijkheid van vervoer. Een jaarlijkse MeerMobielmonitor zal gegevens bundelen over de stand van zaken op vlak van mobiliteit en toegankelijkheid in Vlaanderen en zo een belangrijk instrument vormen voor zowel het werkveld als het beleid.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de website www.meermobiel.be en toegankelijkheid en mobiliteit in het algemeen, kan je terecht bij Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, www.entervzw.be.
Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen en nieuwe initiatieven op vlak van aanbod en informatie over aangepast en toegankelijk vervoer, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van MeerMobiel via de website of door een e-mail te sturen naar info@meermobiel.be. Wie telefonisch meer informatie wil, kan bellen naar 011 | 26 50 30.


MeerMobiel is een initiatief van Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, met steun van de Vlaamse Overheid.

 Zoeken