Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / senioren

senioren

senioren bollen 480px

 

Het aandeel senioren in onze samenleving wordt steeds groter. Dat is in Eeklo niet anders. BInnenkort zal één op vier inwoners van Eeklo ouder zijn dan 60 jaar. Een heel belangrijke groep dus, met eigen interesses, met vrije tijd, maar met nog altijd grote verwachtingen. Hieronder vindt u een aanbod voor deze doelgroep, zowel wat beleid, activiteiten en zorgverstrekking betreft:

 

logo ldczonneheem 

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem

 


 

Seniorenverenigingen

Bekijk alle verenigingen in de verenigingengids.


 

Seniorenraad

De seniorenraad heeft als voornaamste bedoeling het stadsbestuur en het O.C.M.W. advies te geven betreffende alle aangelegenheden die senioren aanbelangen zoals wonen, veiligheid, welzijn, sociaal-cultureel, inspraak,... Vroeger maakten alleen de vertegenwoordigers van de negen stedelijke seniorenbonden samen met afgevaardigden van de verschillende politieke partijen en het OCMW deel uit van de raad. Vanaf 2007 zetelen ook vertegenwoordigers van de rusthuizen en geïnteresseerde senioren met stemrecht  zetelen. Op die manier zijn alle senioren van de stad vertegenwoordigd en konden er enkele zeer waardevolle mensen aangetrokken worden. Er werd een seniorenbeleidsplan voor de periode 2007-2012 aan het stadsbestuur overgemaakt.

 

secretariaat: barbara.dhuyvetters@ocmweeklo.be

 


 

Seniorengids

 

seniorengids voorjaar2015 

 

Brochure dat tweemaal per jaar verschijnt met het seniorenprogramma van Lokaal Dienstencentrum Zonneheem en andere stadsdiensten + het aanbod van seniorenverenigingen en dienstverlening naar senioren.

 

Download hier de meest recente versie van de Seniorengids

(december 2014)

 

 

 


 

Meldpunt Veilig & Proper Eeklo

Via het Meldpunt kan je op een eenvoudige manier tekortkomingen en ervaren moeilijkheden op het vlak van milieu, straat, groenonderhoud, mobiliteit of nutsvoorzieningen melden aan een buurtbewoner of 'antenne'.

tel. 09 377 02 46 

www.eeklo.be/Meldpunt 

 


 

Mindermobielenvervoer

Diverse organisaties bieden mindermobielenvervoer aan. Zowel Dienstencentrum Zonneheem als verschillende mutualiteiten kunnen u helpen bij het doen van boodschappen, afleggen van ziekenbezoek, bezoeken van een dokter,...

 


 

Rust- en verzorgingstehuizen

Dagverzorgingscentrum 'De Koraal' / Woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth

Tieltsesteenweg 25

tel. 09 376 08 11, fax 09 376 08 05

e-mail: zorgsaam@stelisabeth.zkj.be

www.wzcsint-elisabeth.be

 

R.V.T. Dr. J. Coppens

Schietspoelstraat 16

tel. 09 377 13 17, fax 09 377 38 65

e-mail: RVT.Coppens@skynet.be

 

Vzw Avondzegen / Rustoord en serviceflats

Moeie 37

tel. 09 376 27 30, fax 09 376 27 39

e-mail: rvt.avondzegen@gpn.be

 

 


Zoeken