Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / ondernemen&werk / tewerkstelling / recente info tewerkstelling Eeklo/Meetjesland

recente info tewerkstelling Eeklo/Meetjesland

Werkloosheid daalde het snelst in het Meetjesland

Eikenblad januari 2011

 

Werkwijzer vzw is gestart met een onderzoek naar de lange termijnontwikkelingen van de Eeklose arbeidsmarkt. Het doel is om op basis van de resultaten van deze studie nog gerichter oplossingen uit te werken voor de Eeklose werkloosheidsproblematiek.

 

Uit het onderzoek blijkt dat Eeklo één van de Vlaamse gemeenten is die zijn werkloosheidsgraad de afgelopen tien jaar het sterkst heeft zien dalen. Hetzelfde geldt voor enkele omliggende gemeenten. Zo is de werkloosheidsgraad in Eeklo met bijna een vierde afgenomen. Voor gans Vlaanderen was dit in dezelfde periode amper één procent. Op een ranglijst van de gemeenten die hun werkloosheid het sterkst hebben zien dalen zou Eeklo op de 26ste plaats prijken (op 308 Vlaamse gemeenten). Andere gemeenten uit het Meetjesland zoals Maldegem (3de), Sint-Laureins (5de), Kaprijke (6de), Knesselare (21ste) en Waarschoot (23ste) doen het zelfs iets beter. Dit betekent dan ook dat voor de onderzochte periode het Meetjesland de Vlaamse regio is waar de werkloosheid het sterkst is afgenomen. Opvallend is dat deze daling in overgrote mate toe te schrijven aan een daling van de werkloosheidsgraad bij de vrouwelijke bevolking.

 

Deze focus op de lange termijn verbergt echter de impact van de economische crisis op Eeklo en zijn ommeland. Gemeenten als Kaprijke en Nevele blijven het goed doen. Ook Eeklo, Maldegem en Aalter doen het beter dan het Vlaamse gemiddelde. De overige Meetjeslandse gemeenten scoren echter (veel) slechter. Eeklo blijft hoe dan ook geconfronteerd met een historisch gegroeide, hoge werkloosheid. Een doelgerichte aanpak van dit probleem is dan ook noodzakelijk.

 

De Werkwijzer zet zich daarom ook – naast het voeren van onderzoekswerk, het uitwerken van projecten en het opstellen van beleidsaanbevelingen – in voor individueel aangepaste begeleiding van werkzoekenden.

 

 


 

Werkgevers die kansen geven aan mensen met een arbeidshandicap beloond

Eikenblad november 2010

 

Bij onderzoek naar de lokale werkloosheidscijfers merkte de Werkwijzer dat Eeklo heel wat werkzoekenden telt met een arbeidshandicap. Deze mensen hebben het door bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking moeilijker om werk te vinden en/of te behouden. Tot 30% van alle werkzoekenden in de stad zouden zo op de een of andere manier moeilijkheden ondervinden.

Nochtans is een beetje hulp en begeleiding vaak voldoende om hen aan de slag te krijgen. Om die reden voorziet de Vlaamse overheid een ‘Vlaamse Ondersteuningspremie’, kortweg VOP. Wie personen met een handicap aanwerft, komt vijf jaar lang in aanmerking voor de premie. De VDAB bepaalt wie hier recht op heeft op basis van zeven parameters, waaronder het gevolgde type buitengewoon onderwijs, de zelfredzaamheid van de werkzoekende of het recht op loonkostensubsidie.

De werkgever krijgt enkele kwartalen een bepaald percentage van het referteloon (max. € 2.830,48). Concreet kan de premie voor de werkgever jaarlijks oplopen van € 4.000 tot € 10.000. Als dit bedrag de integratie onvoldoende toelaat, kan de werkgever bij VDAB zelfs een ’verhoogde premie’ aanvragen.

Ben je werkzoekende of werkgever en wil je meer weten? Surf dan naar www.arbeidshandicap.be. Je vindt er alle praktische informatie en getuigenissen over werkzoekenden met een beperking. Dankzij de kans die ze kregen zijn ze kunnen uitgroeien tot gemotiveerde en efficiënte werknemers.

 

 


 

Eeklo: globale werkloosheid daalt maar sommige groepen blijven een probleem

Eikenblad november 2010

 

Op 1 oktober kondigde de VDAB aan dat de werkloosheid in Vlaanderen, in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar, gedaald is met 1%. Eeklo doet beter dan dit gemiddelde. Met een daling in de werkloosheid van 4,4 % is Eeklo een van de gemeenten die aan de kar hebben getrokken van het voorzichtige Vlaamse herstel. Naast vergelijkbare Vlaamse steden en gemeenten doet de stad het goed: Oudenaarde (+1%), Geraardsbergen (-2,7%), Zottegem (-3,9%), Aalst (-1,4%) en Gent (-2%). Vooral jonge, hoog- en middelgeschoolde bedienden vonden de laatste maand gemakkelijker werk.

Vergeleken met september 2009 raken schoolverlaters dit jaar weer gemakkelijker aan de bak. 56 Eeklose jongeren zijn momenteel nog hard op zoek naar een baan. Vorig jaar waren dat er 68. De verhoogde werkloosheid bij vrouwen die we in het begin van de zomer waarnamen, herstelt zich. 8,62% van de Eeklose vrouwen is momenteel werkloos. Teveel, maar in augustus bedroeg het percentage nog 9,52% (na een plotse stijging in juli). De Werkwijzer vermoedt dat de zomerse piek te maken heeft met interimkantoren die in juli heel wat vrouwen i.h.k.v. van de dienstencheques tijdelijk aan de deur zetten.

De meest  negatieve trend is een stijging van het aantal mensen dat tussen 1 en 2 jaar lang werkloos is. Van 111 vorig jaar rond deze periode, gaat het naar 150 (+ 35,1%). Dit zijn veelal slachtoffers van de economische crisis die tot nu toe nog niet opnieuw werk vonden en dreigen te verzeilen in langdurige (+2jaar) werkloosheid. Deze trend zet zich door sinds januari. Dit is een globale evolutie, die in Eeklo echter scherper is: Oudenaarde (+14,3%), Geraardsbergen (+16,8%), Zottegem (+16,6%), Ieper (+19,6%) en Gent (+20,5%).

Het kan de voorbode zijn van meer structurele werkloosheid in Eeklo. Deze doelgroep dient als prioritair te worden bestempeld, met aandacht voor speciale acties. In Eeklo is de bestrijding van langdurige werkloosheid een gezamenlijke inspanning van de stad, vele private derden, de werkwinkel, de sociale economie-initiatieven en het deel van het bedrijfsleven dat kansen geeft aan langdurig werkzoekenden, ouderen, enz.

 

 

 

 


Zoeken