Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Verkiezingen

190523 banner verkiezingen mei 2019


 


Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats van het Europese parlement en de regionale parlementen (Federaal en Vlaams).

 

Wie kan er stemmen?

Om te mogen stemmen moet u:

  • Belg zijn (op 1 maart 2019);
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente (op 1 maart 2019)
  • 18 jaar zijn (op 26 mei 2019);
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 26 mei 2019).

 

Opgelet

In België geldt een opkomstplicht. Indien u kiesgerechtigd bent, bent u dan ook verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan een andere kiezer in uw naam stemmen. Die persoon kan maximum 1 volmacht meenemen.

Meer informatie over volmacht geven. 

 

Hoe stem je geldig?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds op dezelfde lijst zijn stem uitbrengen:

• in het vak bovenaan de lijst (lijststem);

• in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen);

• in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen);

• in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer één of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan als niet-bestaande beschouwd.

 

Oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 8 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij de dienst burgerzaken (verlies). 

De politie of de dienst burgerzaken levert een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Meer info

Tijdens de verkiezingen wordt er voor mensen met een handicap een aantal extra faciliteiten voorzien.

Er is per locatie een parkeerplaats voor gehandicapten en per kiesbureau een aangepast stemhokje. De aangepaste stemhokjes kunnen ook gebruikt worden voor mensen die slecht te been zijn.

 

Meld je zich aan in het stembureau dat op de oproepingsbrief staat.

Indien nodig, kan je hulp vragen aan de voorzitter van het stembureau.

 

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?

Soms kan je als kiezer zelf niet naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in jouw naam laten stemmen, je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

 

Je kan een volmacht geven in een beperkt aantal gevallen:

• je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen: medisch attest bijvoegen bij de volmacht;

• je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland: attest van de werkgever bijvoegen;

• je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht; jij of iemand van het gezin oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester*, bijvoegen bij de volmacht;

• je verkeert ten gevolge van een rechterlijke beslissing in een toestand van vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij de volmacht;

• je geloofsovertuiging laat niet toe om te gaan stemmen: attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht;

• je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen: attest van de directie van de school bijvoegen bij de volmacht;

• je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland: attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester*, bijvoegen bij de volmacht.

 

* hiervoor ga je langs bij de dienst burgerzaken op het Stadhuis.

 

Hoe geef je een volmacht?

Je geeft volmacht door het volmachtformulier in te vullen en allebei, zowel volmachtgever als volmachtkrijger, het volmachtformulier te ondertekenen en het nodige attest bij dit formulier te voegen.

Opgelet! Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen.

 

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau waar je zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af. De volmachtkrijger moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen:

• zijn/haar eigen identiteitskaart;

• zijn/haar eigen oproepingsbrief;

• uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij/zij komt stemmen.

 

Nog vragen?

Je kan de dienst burgerzaken contacteren via burgerzaken@eeklo.be of 09 218 29 00


Alle informatie over de verkiezingen
is beschikbaar op https://verkiezingen.fgov.be/
en op https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/de-organisatie-van-verkiezingen-belgie

 

 

De stembureaus in Eeklo zijn open van 8 tot 14 uur
De dienst burgerzaken in het stadhuis is open op zondag 26 mei van 8 tot 14 uur

 

 

 

Alle informatie over de verkiezingen

is beschikbaar op https://verkiezingen.fgov.be/
en op https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/de-organisatie-van-verkiezingen-belgie

 

We verkiezen 124 volksvertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement en 150 volksvertegenwoordigers voor de Kamer. In alle 28 lidstaten van de Europese Unie kunnen eind mei 2019 de kiezers ook een stem uitbrengen om 751 Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. België mag 21 Europese volksvertegenwoordigers afvaardigen.
Oproepingsbrieven worden ten laatste verstuurd 15 dagen voor de verkiezingen. Niets ontvangen? Dan kan u bij de dienst burgerzaken terecht voor een duplicaat van uw oproepingsbrief vanaf 20 mei. Ook op verkiezingsdag is onze dienst geopend tijdens de stemming.

 

U dient zich aan te melden met de oproepingsbrief en identiteitskaart in het stemlokaal die op de oproepingsbrief staat, op zondag 26 mei, tussen 8 en 14 uur.

 

Verkiezingsborden

Sinds 16 april staan de verkiezingsborden van de stad op:

  • het pleintje aan de petanquebaan in Balgerhoeke
  • Blakstraat, t.h.v. de Abdijstraat, rechts naast de bushalte
  • Achterzijde van het Stadhuis 
  • Burgemeester Lionel Pusemierstraat (hoek van de parking) 
  • Dullaert

Stemmen met potlood

In verschillende gemeenten wordt reeds gestemd met stemcomputers. Eeklo is daar niet bij. In onze stad wordt nog altijd met het potlood gestemd. 

 

burgerzaken

Stadhuis

Markt 34 - gelijkvloers

9900 Eeklo

tel. 09 218 29 00

fax 09 218 28 01

e-mail: burgerzaken@eeklo.be

diensthoofd: Mieke Van Hecke

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

Openingsuren:

Enkel op afspraak

tel 09 218 29 00

Online attesten kan je aanvragen via
www.eeklo.be/burgerzaken

 

 

Grote kaart


Zoeken