Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

aanvraag schoolstraat

Stad Eeklo wil met de invoering van de schoolstraat de schoolomgeving tijdens de piekmomenten voor de schoolkinderen en (groot)ouders veiliger en duurzamer laten verlopen. De schoolkinderen en (groot)ouders die te voet of met de fiets naar school komen krijgen voorrang.

 Bij het begin en einde van de school wordt de straat voor de school autovrij gemaakt. De bewoners die in het gedeelte schoolstraat wonen kunnen nog wel wegrijden, maar de straat niet in rijden. Er is enkel doorgaand verkeer mogelijk met de fiets of te voet.

Alle betrokken partijen, zoals school, ouders, buurt en stad Eeklo gaan het engagement aan om dit project alle kansen te geven tot slagen.

De school moet een aangifteformulier invullen.
gratis

De school

  • maakt het aanvraagformulier over aan het college voor burgemeester en schepenen te Eeklo
  • zorgt voor de communicatie en sensibilisering om de buurt te informeren en te betrekken bij dit project;
  • zorgt voor vrijwilligers om de verkeersborden van/op straat te plaatsen
  • zal een enquête houden die het verplaatsingsgedrag in kaart brengt voor/na de invoering van de schoolstraat

 

Stad Eeklo

  • evalueert de mogelijkheid en kijkt na of de schoolstraat kan aangebracht worden;
  • zorgt voor de verkeersborden

Bij vragen kan u terecht bij de dienst mobiliteit.


Zoeken