Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad

Gemeenteraad

 

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de stad. Het is zijn opdracht alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen, subsidiereglementen,...

Gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook OCMW-raadslid.

 

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen en moet minstens tienmaal per jaar samenkomen. Het aantal raadsleden van een gemeente is gebaseerd op het bevolkingscijfer. Eeklo telt 27 gemeenteraadsleden.

Uit hun midden worden de leden van het college van burgemeester en schepenen gekozen. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden materies.

 

De nieuwe gemeenteraad werd op 2 januari 2019 geïnstalleerd. De meerderheid wordt gevormd door 6 SMS, 4 Open VLD, 3 Groen en 1 onafhankelijke. De oppositie bestaat uit 6 CD&V, 6 N-VA en 1 Vlaams Belang.

 

gemeenteraad 2019 

 

 

Volgende personen vormen de Eeklose gemeenteraad:

 

 • Burgemeester Luc Vandevelde (SMS)
 • Eerste schepen Christophe De Waele (Open VLD)
 • Schepen Bob D'Haeseleer (Groen)
 • Schepen Marc Windey (SMS)
 • Schepen Ann Van Den Driessche (Open VLD)
 • Schepen Isaura Calsyn (Groen)
 • Schepen Danny Smessaert (SMS)

 • Sandra Coremans (SMS)
 • Michel De Sutter (SMS)
 • Kelly De Vlamynck (SMS)
 • Janvier Buysse (Open VLD)
 • Nicole De Munter (Open VLD) - (Voorzitter gemeenteraad)
 • Janick Smessaert (Groen)
 • Gertjan Blomme (CD&V)
 • Rita De Coninck (CD&V)
 • Koen Loete (CD&V)
 • Filip Smet (CD&V)
 • Dirk Van de Velde (CD&V)
 • Odette Van Hamme (CD&V)
 • Rita Gysels (N-VA)
 • Marieke Van den Bulke (N-VA)
 • Rudi Desmet (N-VA)
 • Hilde Lampaert (N-VA)
 • Danny Plaetinck (N-VA)
 • Paul Verstraete (Onafhankelijk)
 • Mátyás Blanckaert (Onafhankelijk) 
 • Isabelle Oreel (Vlaams Belang)

 

samenstelling gemeenteraad

schepencollege

vergaderingen en verslagen

huishoudelijk reglement

Download hier de beleidsverklaring 2019 - 2024 

meerjarenplan 2020 - 2025

(Gemeenteraad 16 december 2019 - publicatie 23 december 2019)

  

 

 


Zoeken