Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 19 maart 2019

Vast bureau van 19 maart 2019

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 12/3/2019

Het verslag van de vorige zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


03 Kleine beslissingen


04 Te bespreken punten


04.01 Welzijn - BCSD - Plaatsvervangers BCSD

Het dossier wordt, mits de gevraagde aanpassingen, geagendeerd op de Raad van 23 april 2019

 

04.02 Welzijn - BCSD - Delegatie bevoegdheid overeenkomsten in kader van Tijdelijke Werkervaring

Het vast bureau delegeert de bevoegdheid tot aanstellen en ontslaan van het personeel in het kader van tijdelijke werkervaring aan de algemeen directeur

 

04.03 Welzijn - Seniorenactieplan - Terugbetaling maaltijden LDC aan kansentarief

Het vast bureau beslist om:het teruggevorderd bedrag van 1004 euro als gederfde inkomsten ten gevolge van het toekennen van maaltijden aan kansentarief terug te betalen aan LDC Zonneheem

 

04.04 Welzijn - Evaluatie overeenkomst RK Opvangcentrum - Evaluatie Rode Kruis Opvangcentrum

Het vast bureau beslist om het gevorderde bedrag van 2.329,07 euro uit te betalen op rekening van het Rode Kruis Opvangcentrum in het kader van de uitvoering van de overeenkomst afgesloten tussen OCMW Eeklo en Rode Kruis Opvangcentrum voor het jaar 2018.

 

04.05 Welzijn - Projectsubsidies Lokaal Sociaal Beleid - Afrekening project Boezjeern

De toegekende subsidie ten bedrage van 9.400 euro uit te betalen op rekening van Wijkcentrum De Kring voor de uitvoering van het project Boezjeern in 2018

 

04.06 Welzijn - beoordelingen projectaanvragen Lokaal Sociaal beleid - Beoordeling projectaanvragen Lokaal Sociaal Beleid


04.07 Welzijn - Realisatie Welzijnscampus De Zuidkaai - Budget Realisatie Welzijnscampus De Zuidkaai


04.08 Welzijn - OCMW - inrichting bureauruimtes gebouw Athene


04.09 Welzijn - Sociale Dienst - Voorrang toewijs flatje Zonneheem Rotsaert-Devriendt


05 Kennisgevingen


06 Rondvraag en kennisdeling07 Personeel


08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken