Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 2 april 2019

Vast bureau van 2 april 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 2 april 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 19/3/2019 en 26/3/2019

De verslagen van de zittingen van 19 maart en 26 maart 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


02.01 Algemeen Bestuur - secretariaat - Betaalbaarstelling van de facturen

De facturen worden betaalbaar gesteld.

 

03 Kleine beslissingen


04 Te bespreken punten


04.01 Algemeen Bestuur - financiën - Jaarrekening 2018

Het vast bureau neemt kennis van het dossier dat toegelicht wordt door Filip Van der Heyden, financieel beheerder. Dit dossier zal aan de Raad van 23 april 2019 worden voorgelegd ter vaststelling.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement - Aanpassing Huishoudelijk reglement

De raadsleden nemen kennis van een ontwerp van raadsbeslissing betreffende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad.

Dit dossier zal aan de OCMW-raad van 23 april 2019 worden voorgelegd.

 

04.03 Welzijn - OCMW - aankoop bureaustoelen - raamovereenkomst

Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot een raamovereenkomst voor het aankopen van bureaustoelen voor Stad en OCMW Eeklo. Deze raamovereenkomst loopt vanaf de dag van de betekening tot 31 december 2019

 

04.04 Welzijn - OCMW - inrichting bureauruimtes gebouw Athene(v2)

Het bestek met nr. B078-2019 en de raming voor de opdracht  OCMW - inrichting bureauruimtes gebouw Athene , opgesteld door opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn en met Johan Louwyck, bouwdeskundige OCMW wordt goedgekeurd.

 

05 Kennisgevingen


05.01 Welzijn - BCSD - Huishoudelijk reglement BCSD - kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

06 Rondvraag en kennisdeling


07 Personeel


08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken