Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda gemeenteraad van 23 april 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor. 

 

icoon livestream Herbekijk de fragmenten van de livestream door te klikken op de icoontjes.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad

icoon livestream link

 

01.01 Algemene Financiering – Algemene Belasting Eeklo 2019 – Overeenkomst met Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Kennisneming

01.02 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Veneco – Statutenwijziging

 

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen – Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

 

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

icoon livestream link

 

02.01 Algemeen Bestuur – Goedkeuring verslag gemeenteraad van 18 maart 2019

 

03 Overige punten

 

03.01 Algemeen Bestuur – Huishoudelijk reglement - Aanpassing Huishoudelijk reglement

icoon livestream link

 

03.02 Algemeen Bestuur – Gemeenteraadscommissie – Samenstelling Gemeenteraadscommissie

 

03.03 Algemeen Bestuur – Deontologische commissie – Samenstelling Deontologische Commissie

03.04 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Zefier – AV van 13/06/2019 – Goedkeuring van agenda

 

03.05 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – TMVS – AV van 11/06/2019 – Goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat

 

03.06 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – IMEWO – Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering

 icoon livestream link

 

03.07 Algemeen Bestuur – VZW Meetjeslandse Balloonmeeting – Uittreding van de stad uit de VZW Meetjeslandse Balloonmeeting

icoon livestream link

 

03.08 Algemeen Bestuur – Verkoop stadsgebouw – Verkoop van stadsgebouw Meibloemstraat 10

 

03.09 Mobiliteit & Werken – ANPR camera’s – ANPR-camera Oostveldstraat 7


03.10 Mobiliteit & Werken – IOD retributie – Retributiereglement Inname Openbaar Domein (IOD)


03.11 Wonen, Leven & Ondernemen – Omgeving – Herziening RUP Heldenpark – Voorlopige aanvaarding


03.12 Algemeen Bestuur – Afsprakennota stad Eeklo - adviesraden/beheersorganen

 

03.13 Vrije Tijd – Cultuur – Samenstelling beheersorganen bibliotheek en cultuurcentrum De Herbakker

 

03.14 Vrije Tijd – Kunstacademie – Retributiereglement Kunstacademie

 
03.15 Vrije Tijd – Cultuur – Wijzigingen Reglement STIP Eeklo


03.16 Algemeen bestuur -  Intergemeentelijke samenwerking - RATO vzw - Aanduiding kandidaat bestuurder

 

04 Toegevoegde punten

icoon livestream link deel 1 / icoon livestream link deel 2 / icoon livestream link deel 3 icoon livestream link deel 4

 

05 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

icoon livestream link deel 1 icoon livestream link deel 2icoon livestream link deel 3 / icoon livestream link deel 4

icoon livestream link deel 5 icoon livestream link deel 6icoon livestream link deel 7 icoon livestream link deel 8  

 

 

GEHEIME ZITTING

 

01.01 Wonen, Leven & Ondernemen – Aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) 


Zoeken