Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 9 april 2019

Vast bureau van 9 april 2019

01 Routinebeslissingen

 

 

01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 2 april 2019

Het vast bureau keurt het verslag van vorige zitting van 2/4/2019 goed.

 

01.02 Algemeen Bestuur - secretariaat - Ontwerpagenda OCMW-raad 23 april 2019

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad om de agenda van de OCMW-raad van dinsdag 23 april 2019 op te maken en te bezorgen aan de raadsleden. 

 

02 Te bespreken punten

 

 

02.01 Welzijn - Activering - Evaluatie overeenkomst Kringwinkel in kader van activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten

Het vast bureau geeft haar goedkeuring aan het tussentijds verslag van de overeenkomst met de Kringwinkel tot uitvoering van activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten voor de periode 13/02/2018 tot en met 31/12/2018.
Het vast bureau geeft haar goedkeuring om het tweede voorschot uit de betalen aan de Kringwinkel, zoals voorzien in de overeenkomst.

 

02.02 Welzijn - Huis van het Kind - Slotevenement Week van de Opvoeding

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van een slotevenement Week van de Opvoeding op 22 mei 2019 op Welzijnscampus De Zuidkaai.

 

02.03 Algemeen Bestuur - patrimonium - Verkoop kantoorgebouw Visstraat 16

 

 

02.04 Algemeen Bestuur - Welzijn - Projectaanvraag GBO – onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar 2019

Het vast bureau keurt de deelname van OCMW Eeklo aan de projectaanvraag “onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar 2019” goed.

 

 

03 Kennisgevingen

 

 

03.01 Veiligheid - Preventie - Maandverslagen interne preventiedienst

Het vast bureau neemt kennis van de maandverslagen van de interne preventiedienst. 


Zoeken