Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Eeklo leeft! / VVV Eeklo / Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

 

ridderslag coemelck 480px

Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

Hoe wordt men Ridder in de Orde van den Eecloschen Herbacker? 

Door zijn talenten ten dienste te stellen van onze geliefkoosde stad Eeklo en zijn bevolking. Door de naam 'Eeklo' ver buiten de stads- en /of landsgrenzen bekend te maken. De eerste onderscheidingen werden uitgereikt aan de heren Schepen Coppieters, Van De Bouchaute en Lampaert. 

'Op vrijdag 25 oktober 1968 had in intieme kring de oprichting plaats van de Orde der Eeklose Herbakkers. Het is de Vereniging voor VreemdelingenVerkeer die daardoor het zoveelste initiatief nam ter bevordering van de plaatselijke folklore en heemkunde. In de Orde der Herbakkers zullen diegenen opgenomen worden die zich op een speciale manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Eeklo. Ter gelegenheid van de oprichting der Orde werden de eerste drie "herbakkers" in het bezit gesteld van het dokument : een grafisch kunstwerk in zeefdruk van de hand van onze stadsgenoot Luc Verstraete. Deze drie herbakkers zijn de heren Alfons Coppieters, Lucien Lampaert en Cyriel Van De Bouchaute. De voorzitter van de Vereniging voor VreemdelingenVerkeer, de heer De Boever, motiveerde deze keuze door te wijzen op het historisch en folkloristisch werk welke de heer Lampaert verricht, op de unieke fotoverzameling over oud-Eeklo die de heren Lampaert en Van De Bouchaute aanleggen en die bestemd is voor het nog op te richten folkloristisch museum en op de prestaties van de heer Coppieters als schepen van openbare werken, waarbij de zwemkom de kroon op het werk is. Meteen heeft onze V.V.V. ( Vereniging voor VreemdelingenVerkeer) een nieuwe merkwaardige prestatie op haar aktief. Herinneren we even aan de tentoonstelling "Eeklo, vroeger en nu", aan de voorbereidende werkzaamheden van het folkloristisch- en heemkundig museum en aan de fietstocht door het Meetjesland. De Orde van de Herbakkers moge een spoorslag zijn voor velen om zich in te zetten en verdienstelijk te maken voor onze stad!'

Artikel verschenen in 3de Eecloonaar van vrijdag 1 november 1968

Op 11 november 1968 gaf de heer Spittael George van Eeklo een diavoorstelling toegankelijk voor het publiek in de raadzaal van het stadhuis van Eeklo. De inrichters zagen zich namelijk verplicht om 20 uur de deuren van de raadszaal te sluiten, daar alle plaatsen bezet waren en ettelijke belangstellenden onverrichterzake naar huis dienden te keren. Het was dan ook voor een bomvolle zaal dat "De Welgezinden" een paar stemmige liederen ten gehore brachten en dat de heer Schepen De Sutter de aanwezigen welkom heette en de dia-avond inleidde. De heer A. De Boever, als voorzitter van de V.V.V.Eeklo, overhandigde daarna aan de heer Spittael zijn benoeming van "Ridder in de orde van de Herbakkers" en dit voor zijn onbaatzuchtige prestaties waardoor onze stad in de vreemde bekendheid verwerft.'

Uittreksel uit een artikel verschenen in "De Eecloonaar" van vrijdag 15 november 1968

 

 

Ridders in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

JAAR
RIDDERS IN DE ORDE

VERWEZELIJKINGEN

1968 

Lampaert Lucien (+) 

Geschiedenis Stad Eeklo 

 

Van De Bouchaute Cyriel (+) 

Eeklo in oude prentkaarten 

 

Coppieters Alfons (+)

Zwembad Eeklo 

 

Spittael George (+)

Deskundige oorlogsgraven 

 

Goethals Maurice (+) 

Burgemeester van de stad Eeklo 

 

 

 

1969 

Van Damme Georges (+)

Groot industrieel 

 

Verstraete Luc (+)

Kunstenaar 

 

De Boever Antoine (+) 

Stichter en voorzitter VVV-Eeklo 

 

Minne Leon (+)

Ere-voorzietter VVV-Eeklo 

 

 

 

1970 

Demedts Flor (+)

Directeur PTI 

 

Marechal Joost (+)

Kunstenaar 

 

 

 

1971 

Jocqué Georges 

Gardiaan Minderbroeders 

 

De Vlaeminck Eric (+)

Wereldkampioen veldrijden 

 

De Vlaeminck Roger 

Wereldkampioen veldrijden 

 

 

 

1972 

Steeghers Wilfried 

Heemkundige 

 

De Vliegher Frans (+)

Voorzitter cultuurraad 

 

De Smet Roger (+)

Secretaris cultuurraad 

 

 

 

1973 

Leloup Roger (+)

VVV-lid 

 

Lampaert Etienne

VVV-lid 

 

Pieters Antoine (+)

VVV-lid 

 

Arlequeeuw Noël (+)

VVV-lid 

 


 

1974 

De Sutter Roland (+)

Uitgever 'De Eecloonaar' 

 

D'Havé Willy (+)

Voorzitter ACW 

 

D'Havé Albrecht (+)

Kunstenaar 

 

Hamerlynck Willy (+)

VVV-lid 

 

De Smet Erik (+)

VVV-lid 

 

Van Bastelaere Guido (+)

VVV-lid 

 

 

 

1975 

De Walsche Aimé (+)

Verbroedering 

 

Van Der Sluys Arthur (+)

Secretaris KFC Eeklo 

 

Vitse Jaak 

Directeur Toerisme 

 

 

 

1976 

De Baets Hubert (+)

Voorzitter Amicitia 

 

Roegiers Maria (+)

Sociaal initiatiefneemster 

 

Vermast Marie-Louise (+)

Erevoorzitster VVV-Eeklo 

 

 

 

1977 

Verbauwen Herman 

Zwemkampioen 

 

De Vos Achiel (+)

Heemkundige 

 

Vertenten Amedé 

VVV-lid 

 

De Roo Gustaaf 

VVV-lid 

 

Mussche Omer (+)

VVV-lid 

 

 

 

1978 

Van de Woestijne Gaston (+)

50 jaar toneelspelen 

 

Corné Karel (+)

50 jaar toneelspelen 

 

Van Acker Yvonne (+)

50 jaar toneelspelen 

 

 

 

1979 

Martens Wilfried (+) 

Eerste minister 

 

 

 

1980 

Goethals Aimé (+)

Voorzitter Amicitia 

 

 

 

1981 

Dellaert André (+) 

Keizer Carnaval 

 

 

 

1982 

Immesoete Aimé 

Stichter-voorzitter Biljartclub Eeklo 

 

Pauwels Hubert 

 VVV-lid

 

De Crop Christiaan (+)

 VVV-lid

 

Van De Woestijne Paul 

 VVV-lid

 

 

 

1983 

Verstraete Dirk 

Kunstenaar - schrijver Eekloos Volkstoneel 

 

Van Hyfte Johan 

VVV-lid 

 

 

 

1984 

Everaert Antoine 

Regisseur-stichter 'Korona' 

 

Slock Johan 

Speelpleinwerking 

 

 

 

1985 

Verstraete Gilbert 

Dirigent 'Welgezinden' 

 

 

 

1986 

De Soete Julien 

Voorzitter 'Espora' 

 

 

 

1987 

Medard Nicole 

Verbroedering Bagnols-sur-Cèze Fr 

 

Müller Hartmut (+)

Verbroedering Braunfels De 

 

Pickett Ron (+)

Verbroedering Newbury UK 

 

Dauwe Gaston 

Verbroedering Eeklo B 

 

Heuff R. 

Slotvoogd Muiderslot Muiden N 

 

Schulp Dick 

Slotbeheerder Muiden N 

 

Kuiper Ghijsbertus 

Burgemeester Muiden N 

 

 

 

1988 

De Coninck Bertram 

Stichter - voorzitter AVS 

 

 

 

1989 

De Beir René 

VVV-lid 

 

Lehoucq Willy 

VVV-lid 

 

De Meyer Albert (+)

VVV-lid 

 

 

 

1990 

De Keyser Rutger (+)

Sociaal initiatiefnemer 

 

Vandegenachte Edgard (+)

Tentoonstelling "Het verhaal van een stad" 

 

 

 

1991 

Van Den Avenne Christiane 

25 jaar Voorzitster Bond voor Verlamden 

 

 

 

1992 

Van De Genachte Willy (+)

Voorzitter Amicitia 

 

D'Hondt Alfred 

Voorzitter St.-Georges en St.-Cecilia 

 

 

 

1993 

Buyck Johan (+)

Groot industrieël 

 

Van Nuffel Erik 

VVV-lid 

 

Verhelst Juliën 

VVV-lid 

 

 

 

1994 

Ysebaert Patrick (+)

Bezieler Eekloos Volkstoneel 

 

Joos Roger 

VVV-lid 

 

Lampaert Erik 

VVV-lid 

 

 

 

1995 

Faes Edward 

Dirient 'Collegekoor' 

 

Van den Driessche Juliën 

VVV-lid 

 

Van Hecke Wilfried 

VVV-lid 

 

 

 

1996 

Van Laere Georges 

Eeklose lange-afstandsloper 

 

 

 

1997 

Burgemeesters van Ledegancks 'Drie Zustersteden' 

 

 

Detiège Leona 

Burgemeester Antwerpen 

 

Beke Frank 

Burgemeester Gent 

 

Moenaert Patrick 

Burgemeester Brugge 

 

 

 

1998 

150 jaar 'De Eecloonaar 

 

 

De Sutter Michel 

Hoofdredacteur - Uitgever 

 

Spanhove Robert 

Reporter De Eecloonnaar / Het Nieuwsblad 

 

De Zutter Willy (+)

Reporter De Eecloonnaar / Correspondent

 

 

 

1999 

Daelemans Marcel (+) 

Stichter / voorzitter Eeklose Basketbalclub 

 

Clauws Joris (+)

Stichter / dirigent Herbakkersfanfare 

 

 

 

2000 

Spittael William 

Stichter / dirigent Divertimento 

 

 

 

2001 

De Buysere Leo 

Beeldhouwer / ontwerper 'Herbakkersbeeld' 

 

 

 

2002 

Joos Luc 

Sociaal initiatiefnemer 

 

 

 

2003 

Rotsaert August 

Voorzitter KBWB-Oost-Vlaanderen 

 

 

 

2004 

Coemelck Romain (+)

Kunstenaar 

 

 

 

2005 

Van Landschoot Jeannine 

Beeldhouwster 'Lotjen' 

 

 

 

2006 

600 jaar bestaan KHM St.-Sebastiaan De Lieve Eeklo 

 

 

Timmerman Leopold 

Voorzitter 

 

Ryckaert Luc (+)

Ere-voorzitter 

 

 

 

2007 

Van Hoorebeke William 

Filmkunstenaar met tal van streekfilms 

 

 

 

2008 

50 jaar bestaan Wielerclub Sportvrienden 

 

 

Deschamps Alain (+) 

Voorzitter 

 

Verstraete César 

Ere-voorzitter 

 

 

 

2009 

30 jaar bestaan vzw Diewerf Hoera 

 

 

De Boever Jan 

Man van het eerste uur 

 

Vandercammen Bernadette 

Vrouw van de laatste minuut 

 

 

 

2010 

Eeckhout Tom 

Tieneridool Tom Dice - 6de plaats Eurovisiesongfestival 2010 

 

 

 

2011 

Geldhof Antoine (+)

'Vader' van de Eeklose cuberdons

 

 

 

2012 

Willems Marc

zaakvoerder Biscuiterie Willems (streekproduct speculaas)

 

Lehoucq Dirk

VVV-lid 

 

Lippens Freddy

VVV-lid

 

 

 

2013
Van Hamme Mark
Sportcoryfee

De Smet Jaak
Sportcoryfee2014
Van Hulle Marc
Journalist en auteur2015
Faes Geert
Muzikale duizendpoot2016
Pille Freddy Stadsarchivaris


2017
Frida Vanhauwenhuyse
secretaris Adviesraad voor Cultuur

Pascal Van de Veire
VVV-lid

Nico Vernaet
VVV-lid 

 

 

 

2018 

Elie Vandekerckhove (Elie Prins) 

cartoonist 

 

 

 

2019 

Albert Everaert (Awbeir) 

Blogger over Eeklo, Fotograaf 

 


Zoeken