Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 16 juli 2019

Vast bureau van 16 juli 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 16 juli 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 24 juni 2019 en 2 juli 2019

Raadslid M. Windey gaat niet akkoord met de beslissing van het Vast Bureau van 24/6. Dit wordt aangepast in het verslag. Het verslag van 2 juli wordt unaniem goedgekeurd.


01.02 Welzijn - OCMW - Verhuis OCMW naar Welzijncampus De Zuidkaai GLV

Het bestek met nr. B096-2019 en de raming voor de opdracht “Verhuis OCMW naar Welzijncampus De Zuidkaai”, opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn en met Johan Louwyck, bouwdeskundige OCMW wordt goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4.000,00 euro excl. btw of 4.840,00 euro incl. 21% btw.

 

01.03 Welzijn - OCMW - Welzijnscampus De Zuidkaai - gebouw Barcelona - plaatsen balie - GLV

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met ref. “Balie” en de raming voor de opdracht “Barcelona: Balie”, opgesteld door Johan Louwyck, bouwdeskundige OCMW  in samenspraak met Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn en met de stedelijke aankoopdienst.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

De raming bedraagt 50.000,00 euro incl. 21% btw.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


02.01 Algemeen Bestuur - Financiën - Betaalbaarstelling van de facturen

De facturen worden betaalbaar gesteld.

03 Kleine beslissingen

 

03.01 Welzijn - Sociaal Huis - Deelname Switch-campagne energiesnoeiers

Het vast bureau beslist om deel te nemen aan de Switch-campagne van energiesnoeiers en dit te organiseren in het Sociaal Huis. De concrete data worden in overleg met de Woonwijzer bepaald

 

04 Te bespreken punten


04.01 Welzijn - Gelijke Kansen en Gezondheid - Project Mondzorg

Het Vast Bureau gaat akkoord om het project "Ieders mond gezond" te organiseren in Eeklo met de focus op de 2 leeftijdscategorieën, nl. -18 en +55. Het project dient zich te richten op de gewone mondzorg, niet op implantaten, beugels enz. De raadsleden vragen om te onderzoeken of er extra subsidiemogelijkheden zijn.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Facility - Gebouw OCMW Visstraat 16: waterinfiltratie in de kelder

Het vast bureau gaat ermee akkoord om de herstellingswerken uit te stellen tot na de verkoop, of tot er meer geweten is over de exacte verhuisdatum van het OCMW.

 

05 Kennisgevingen


05.01 Veiligheid - Preventie - Kwartaalverslag interne preventiedienst

Het vast bureau neemt kennis van het kwartaalverslag van de interne preventiedienst.

 

06 Rondvraag en kennisdeling


07 Personeel


07.01 Algemeen Bestuur - OCMW personeel - kennisname regelingsvoorstel inzake arbeidsongeval contractueel verzorgende

Het vast bureau neemt kennis van het aangetekend schrijven gericht aan betrokkene met voormeld regelingsvoorstel zoals vooropgesteld door de arbeidsongevallenverzekering Ethias. Na akkoord van betrokkene kan het definitief regelingsbesluit getroffen worden vanuit het bestuur, waarna Ethias voor de onmiddellijke uitvoering ervan zal instaan.

 

07.02 Algemeen Bestuur - OCMW personeel - arbeidsongeval: inname standpunt

Het vast bureau neemt hetzelfde standpunt in als verzekeringsmaatschappij Ethias, met name dat de beschreven feiten niet als arbeidsongeval kunnen worden beschouwd.


07.03 Algemeen Bestuur - Personeel - Aangepaste arbeidstijdregeling in kader van het hitteplan

Het agendapunt wordt terug geagendeerd op de zitting van 30/7

 

08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken