Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 30 juli 2019

Vast bureau van 30 juli 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 30 juli 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 16 juli 2019 en 18 juli 2019

Het verslag van de zitting van 16 juli en 18 juli 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


02.01 Algemeen Bestuur - Financiën - Betaalbaarstelling van de facturen

De facturen worden betaalbaar gesteld.

 

03 Kleine beslissingen


04 Te bespreken punten


04.01 Algemeen Bestuur - Welzijn - HOVK flat Lokaal Dienstencentrum ovv toewijs BCSD

Onder voorbehoud van positief besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst keurt het vast bureau de huurovereenkomst van een flat in het dienstencentrum Zonneheem goed.

 

04.02 Welzijn - Sociaal Verhuurkantoor vzw - Lidmaatschap en vertegenwoordiging bij SVK Meetjesland


04.03 Welzijn - Sociaal Verhuurkantoor vzw - Overdracht sociaal patrimonium naar SVK Meetjesland

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van september.

 

05 Kennisgevingen


06 Rondvraag en kennisdeling


07 Personeel


07.01 Algemeen Bestuur - OCMW personeel - Verlofkalender 2020

Het Vast Bureau geeft gunstig advies inzake de vastlegging van de feestdagen en compensatiedagen voor 2020.


07.02 Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - aanpassing rechtspositieregeling specifieke functies en bijzondere diensten

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van september.


08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken