Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 13 augustus 2019

Vast bureau van 13 augustus 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 13 augustus 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 30/07/2019

De raadsleden keuren het verslag van de zitting 30 juli 2019 goed zonder opmerkingen.

 

01.02 Algemeen Bestuur - secretariaat - Ontwerpagenda OCMW-raad 16 september 2019

Notulering op 27/08

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


02.01 Algemeen Bestuur - secretariaat - Betaalbaarstelling van de facturen

De facturen worden betaalbaar gesteld.

 

04 Kleine beslissingen


05 Te bespreken punten


05.01 Welzijn - Huis van het Kind - Budget Huis van het Kind

Het Vast Bureau beslist dat het toegekende bedrag Huis van het kind aan OCMW Eeklo wordt besteed zoals in de beschrijving.


05.02 Welzijn - Subsidies Lokaal Sociaal Beleid - Evaluatie en toekenning saldo project Woonclub Eeklo

Artikel 1: het inhoudelijk en financieel verslag conform het geldende reglement werd ingediend.

Artikel 2: er, zoals voorzien in het geldende reglement, 80% van de totale projectkost zal worden uitbetaald aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voor de uitvoering van het project Woonclub voor de periode januari – april 2019. Dit komt neer op een bedrag van 6.848,24 euro dat zal worden uitbetaald.

 


05.04 Welzijn - Lokale Diensteneconomie - Boodschappendienst ikv Lokale Diensteneconomie

Het vast bureau beslist om geen boodschappendienst binnen de lokale diensteneconomie op te richten.


05.05 Welzijn - Sociale Dienst - samenwerkingsovereenkomst Dyzo

Het Vast Bureau gaat akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo en dit op basis van optie twee: betaling per dossier na doorverwijzing.


06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - secretariaat - Verslag Stuurgroep De Zuidkaai

Het Vast Bureau neemt kennis van het verslag.

Gelet op de diverse deelaspecten van de verhuis stelt het Vast Bureau vast dat de voorziene data van verhuis en opening niet kan gehaald worden. Van zodra een correctere timing van de werkzaamheden gekend is, dient een nieuw voorstel van data van verhuis en opening te worden voorgelegd.

 

08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken