Direct naar hoofdmenu / zoekveld

OCMW-raad van 16 september 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op maandag 16 september 2019 in de halfronde zaal van het stadskantoor aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

 

OPENBARE ZITTING

 

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Welzijn - Leefloon - Evolutie leefloongerechtigden

01.02    Algemeen Bestuur - secretariaat - Plaatsvervangers BCSD

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

02.01    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag OCMW-raad van 17 juni 2019

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland - jaarrekening 2018 - kennisneming

03.02    Welzijn - Sociaal Verhuurkantoor vzw - Lidmaatschap en vertegenwoordiging bij SVK Meetjesland

03.03    Welzijn - Sociaal Verhuurkantoor vzw - Overdracht sociaal patrimonium naar SVK Meetjesland

03.04    Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuring samenwerkingovereenkomst Stad-OCMW inzake seniorenflats LDC Zonneheem

03.05    Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Toewijzingsreglement seniorenflats LDC Zonneheem

03.06    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop kantoorgebouw Visstraat 16

03.07    Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Aanpassing rechtspositieregeling specifieke functies en bijzondere diensten

03.08    Algemeen Bestuur - OCMW personeel - Verlofkalender 2020

04        Toegevoegde punten

05        Actuele mondelinge vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, OCMW-raadslid, namens CD&V:

05.01 Bouwwerken Zuidkaai OCMW Eeklo

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, OCMW-raadslid, namens CD&V:

05.02 Dossier leefloners OCMW Eeklo

Op vraag van de heer Filip Smet, OCMW-raadslid, namens CD&V:

05.03 Boodschappendienst voor senioren

GEHEIME ZITTING

06        Mededelingen aan de OCMW-raad

06.01    Algemeen Bestuur - Antwoord toezichthoudende overheid i.v.m. klacht 


Zoeken