Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Het vast bureau van dinsdag 3 september 2019

Het vast bureau van dinsdag 3 september 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen – Bestuur - Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau  27 augustus 2019

De raadsleden keuren het verslag goed van de zitting Vast Bureau 27 augustus 2019.

 

01.02 Algemeen Bestuur - secretariaat - Ontwerpagenda OCMW-raad 16 september 2019

De raadsleden nemen kennis van de dagorde voor de komende OCMW-raad.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten

 

02.01 Algemeen Bestuur - Financiën - Betaalbaarstelling van de facturen

Het Vast Bureau keurt de betaalbaarstelling van de facturen goed.

 

03 Kleine beslissingen

 

04 Te bespreken punten

 

04.01 Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stad-OCMW inzake seniorenflats LDC Zonneheem

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van 16 september.

 

04.02 Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Toewijzingsreglement seniorenflats LDC Zonneheem

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van 16 september.

 

04.03    Welzijn - Integratie vluchtelingen - Kennisname inhoudelijke en financiële rapportage project Koken met taal

Het vast bureau neemt kennis van de inhoudelijke en financiële rapportage van het project Koken met Taal voor de periode 01/09/2017 tot en met 30/06/2019 en verleent goedkeuring om het saldo ten bedrage van 10.000 euro uit te betalen aan wijkcentrum De Kring.

 

04.04 Welzijn - Algemeen - Deelname campagne "Vreemdgaan-wisselleren"

Het vast bureau beslist dat welzijnswerkers van het OCMW de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de campagne 'Vreemdgaan-wisselleren'.

 

04.05 Welzijn - Dakloosheid - Bovenlokale strategie voor dak- en thuislozenbeleid

Het vast bureau is akkoord met de principes zoals beschreven in het voorstel van CAW en is principieel bereid om in dit kader een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin het OCMW zich mee financieel engageert zoals voorzien in het voorstel. De voorkeur van het vast bureau gaat wel naar een prijs per nacht en niet per inwoner.

 

04.06 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop kantoorgebouw Visstraat 16

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van 16 september.

 

05 Kennisgevingen

 

05.01 Algemeen Bestuur - secretariaat - kennisgeving subsidieproject GBO najaar 2019

Het Vast Bureau neemt kennis van de verslaggeving, stand van zaken en tijdelijke invulling van de diverse taken van de coördinator lokaal sociaal beleid.

 

05.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland - jaarrekening 2018 - kennisneming

Het dossier wordt geagendeerd op de OCMW-raad van 16 september. 


Zoeken