Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 24 september 2019

Vast bureau van 24 september 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 24 september 2019

 

Gepubliceerd op 3 oktober 2019

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 17 september 2019.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 17 september wordt goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten


02.01 Aanrekeningen.

Het vast bureau keurt de aanrekeningslijst O/2019/446 goed.

 

03 Kleine beslissingen


03.01 Algemeen Bestuur - Facility - bijkomend budget inrichting Athene

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om bijkomend budget te voorzien voor de inrichting van het gebouw Athene.


03.02 Welzijn - Participatie en Welzijn - Partnerschapsovereenkomst OCMW Gent in kader van het AMIF-project “Interactief” 2020-2021

Het vast bureau beslist om een partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Eeklo in kader van het AMIF-project “Interactief” 2020-2021 af te sluiten.

 

04 Te bespreken punten


04.01 Welzijn - OCMW - Gebouw Athene - balie - GLV v2

Het vast bureau verleent goedkeuring aan het bestek met ref. “Balie v2” en de raming voor de opdracht “Barcelona: Balie”, opgesteld door Johan Louwyck, bouwdeskundige OCMW in samenspraak met Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn en met de stedelijke aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

 

04.02 Welzijn - Huurbegeleiding - Samenwerkingsovereenkomst Woonwijzer inzake huurbegeleiding

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van het werkingsverslag en financieel verslag met betrekking tot de overeenkomst 15 februari 2018 tot en met 14 februari 2019.

Artikel 2

Het vast bureau beslist een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de periode 15 februari 2019 tot en met 31 december 2019.

 

05 Kennisgevingen


06 Rondvraag en kennisdeling


07 Personeel


08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken