Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast bureau van 1 oktober 2019

Vast bureau van 1 oktober 2019

 

 

VAST BUREAU

 

dinsdag 1 oktober 2019

 

Gepubliceerd op 10 oktober 2019

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 24 september 2019.

Het verslag van de vergadering van het vast bureau van dinsdag 24 september 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en aanrekeningen


02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

De voorgelegde bestelaanvragen worden goedgekeurd.

 

02.02 Algemene Financiering - Aanrekeningen

De aanrekening gehecht aan lijst O/2019/463 wordt goedgekeurd.

 

03 Kleine beslissingen


03.01 Welzijn - Katrol huiswerkbegeleiding - Uitbreiding aantal trajecten Katrol

Het vast bureau verklaart zich akkoord met de uitbreiding van het contingent aan Katrol-begeleidingen tot 13.


04 Te bespreken punten


04.01 Welzijn - Timing verhuis OCMW naar Welzijnscampus De Zuidkaai

Het vast bureau gaat akkoord dat de verhuis zal worden uitgevoerd op 5 en 6 maart 2020.

De officiële opening voor medewerkers, mandatarissen en pers wordt voorzien op vrijdag 20 maart 2020 en de opening voor het grote publiek wordt voorzien op zaterdag 21 maart 2020.

 

05 Kennisgevingen06 Rondvraag en kennisdeling


07 Personeel


08 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken