Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / OCMW-raad / agenda van de OCMW-raad 2019 - vanaf sept 2019 / Agenda OCMW raad van 18 november 2019

Agenda OCMW raad van 18 november 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op maandag 18 november 2019 in de halfronde zaal van het stadskantoor aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

01 Mededelingen aan de OCMW-raad

 

01.01 Algemeen bestuur – evaluatieverslag Welzijnsband

 

01.02 Algemeen bestuur – brief vanuit OCMW-raad aan Welzijnsband 

 

02 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

 

03 Overige punten

 

03.01 Algemeen bestuur – Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad – aanpassing

 

03.02 Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - aanpassing personeelsformatie/organogram

 

03.03 Welzijn – Sociale Dienst – goedkeuring statuten en beleidsplan zorgraad Oost-Meetjesland vzw in oprichting 

04 Toegevoegde punten

 

05 Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van mevrouw Janick Smessaert, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01    Winteropvang voor daklozen

 

Op vraag van de heer Rudi Desmet, OCMW-raadslid, namens N-VA:

05.02    Kwetsbare groepen gebruiken de gezondheidszorg minder rationeel

06 Einde van de zitting

 

 


Zoeken