Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Het vast bureau van dinsdag 19 november 2019

Het vast bureau van dinsdag 19 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau van 6 november 2019.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van woensdag 6 november 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

01.02 Welzijn - Sociale Dienst - kennisgeving vonnis beroep Zorgbedrijf Meetjesland/OCMW Eeklo

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan mandatenlijst  O/2019/543.

03 Kleine beslissingen

04 Te bespreken punten

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling 


Zoeken