Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / OCMW-raad / agenda van de OCMW-raad 2019 - vanaf sept 2019 / agenda OCMW-raad van 16 december 2019

agenda OCMW-raad van 16 december 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op maandag 16 december 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING 

 

01 Mededelingen aan de OCMW-raad 

02 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad 

03 Overige punten

 

03.01 Welzijn – Welzijnsband Meetjesland – LSB/GBO - engagementsverklaring

 

03.02 Algemene financiering – Beleidsrapport Meerjarenplan 2020 – 2025, deel OCMW - vaststelling

 

03.03 Welzijn – Samenwerkingsovereenkomsten Wijkcentrum De Kring

 

03.04 Algemeen Bestuur – OCMW-personeel – Responsabiliseringsbijdrage/tweede pensioenpijler 

 


Zoeken