Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stedelijke adviesraden / ARC / 2019-11-21 Verslag AV

2019-11-21 Verslag AV

Afbeelding 1

Verslag Algemene Vergadering ARC van donderdag 21 november 2019

Polyvalente Ruimte CC De Herbakker

Aanwezig: zie lijst secretariaat

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag (14-05-2019)

Het verslag wordt goedgekeurd • Presentatie “De Warmste week” door Eddy Deketelaere

Eddy Deketelaere presenteert warmste Weeklo met eigen powerpoint. De warmste Weekloo gaat door van 18 tot 24 december. Rob Vanoudenhove is peter van dit project. Het nieuwe logo van de warmste week werd gepresenteerd in augustus. De ‘Warmste Weeklo’ lag bij wijze van spreken voor het grijpen. De lokale handelaars van Eeklo willen de handen in elkaar slaan en er één groot solidariteitsfeest van maken. Het startschot wordt over een kleine vier weken gegeven dus er is nog ruimte om nieuwe initiatieven op te zetten. (Toont beeld van de langste tafel in Eeklo).De warmste weeklo is geregistreerd op de officiële site, alle Eeklose acties kunnen hieraan hun karretjes hangen. Alles is terug te vinden op www.dewarmsteweeklo.be

Elk initiatief is welkom. De opbrengst gaat naar drie geselecteerde projecten die gelinkt zijn aan Eeklo:

 • Wijkcentrum De Kring

 • Sportclub Boezjeern

 • Centrum voor ambulante revalidatie

Het totale opgehaalde bedrag wordt op het einde door drie gedeeld.Hoe gaat het praktisch in zijn werk:

Er wordt een tent op de markt geplaatst voor 7 dagen met live uitzendingen van de warmste week. Er komen een tiental standen en een popup bar. Daarnaast is er/zijn er dagelijks animatie en optredens voorzienEddy geeft enkele opties, brainstormen, mediteren for life, soepverkoop, linedance for life, hapjetapje... Er worden ook badges gemaakt die verkocht worden als steun. Via de fb pagina en sociale media kan alles dagelijks worden gevolgd. • Presentatie ‘Levensloop Eeklo 2020” door Michel Vyncke

Michel Vyncke moet verstek geven om medische redenen

Eddy kadert kort de doelstellingen en context van het project Levensloop: Levensloop is een initiatief van de stichting tegen kanker. Op 16 en 17 mei 2020 gaat het initiatief hier door in het sportpark van Eeklo. Verschillende teams lossen elkaar 24 uur lang af in een soort van estafette rond een parcours. Iedereen kan zich inschrijven als team. Vaak gaat het echt om een bijeenkomst van het verenigingsleven van een stad of gemeente. Alle info is terug te vinden op: https://www.levensloop.be/relays/eeklo-2020 • Artistiek Ambassadeur

Genomineerden:

 • Jo De Meyere: heeft geen toestemming verleend. • Olivier De Baere

Genomineerd door Ann De Keyser. • Anneleen Lenaerts

Genomineerd door Anita Van Wambeke.Door de schepen en de stafmedewerker cultuur wordt de opmerking gegeven dat Anneleen niet geboren is in Eeklo. Ondanks deze informatie wordt er toch beslist om Anneleen op basis van bovenstaande motivatie mee op te nemen in de stemming. • Sylvie De Pauw: heeft geen toestemming verleend. • Thomas De Baets

Genomineerd door Sabine Blomme. • Edward De Geest

Genomineerd door de V.V.V.

 • Eerste stemronde: shortlist  de algemene vergadering stemt op zijn top drie.

 • Prijs voor Cultuurverdienste

  • Presentatie kunstwerk

Afbeelding 2

De prijs voor cultuurverdienste werd de afgelopen 12 jaar beloond met een beeldhouwwerk van Antoine Boute. Dit jaar moest er last minute gezocht worden naar een nieuw kunstwerk. Er is een wedstrijdformule uitgewerkt met de KA. Er zijn in totaal negen werken/ ontwerpen ingediend. De raad van bestuur heeft het ontwerp van Edwin De Keyser als winnende inzending verkozen. • Voorstelling genomineerden. • Etienne Lampaert

Voorgesteld door Johan Van Hyfte van de V.V.V.

Marijke De Winne

Genomineerd door EKTT Hermelijn.

 • Carlo Roegies

 • Koen Dewulf

Genomineerd door De verstelling. • Geheime stemming. • Opties komende jaren: • Optie 1: huidige regeling behouden. Elk jaar uitreiking van PVC en om de twee jaar AA.

 • Optie 2: om de twee jaar één event met zowel PVC als AA.

 • Optie 3: Elk jaar een event, maar de uitreikingen laten alterneren.De algemene vergadering stemt op bovenstaande opties. Optie drie heeft de meeste stemmen behaald.

 • Subsidiedossiers: presentatie werkjaar 2018-2019 

2018-2019 SUBSIDIEVERDELING

 

 

 


2018-2019

 

 

VERENIGING

BEHAALDE

15000,00

 

 

PUNTEN

2,74876305662

 


 

 

1

Buren voor buren

 

0,00

2

Codus vzw

94

258,38

3

Davidsfonds Eeklo

107

294,12

4

De Koperen Leeuw

94

258,38

5

De Vlaamse Houtsnijdersgilde vzw

103

283,12

6

Duente Symfonisch Ensemble

90

247,39

7

Duo Romanta

98

269,38

8

Dzjuu Toch

99

272,13

9

EeTeeGee

 

0,00

10

EKTT Hermelijn

140

384,83

11

Femma Eeklo - Centrum

148

406,82

12

Femma Eeklo - Oostveld

127

349,09

13

Femma Eeklo Jes

89

244,64

14

Fotogroep Meetjesland

129

354,59

15

Gemengd Koor Oakland Eeklo

122

335,35

16

Geuzen Eeklo

122

335,35

17

Gezinsbond Eeklo

132

362,84

18

Kon.Filmclub Meetjesland vzw

59

162,18

19

Kon.Harm.Amicitia

 

0,00

20

Kon.Harm.St.-Georges & St.-Cecilia Eeklo

100

274,88

21

Kon.Mannenkoor "De Welgezinden"

68

186,92

22

KVLV Balgerhoeke

114

313,36

23

KVLV Eeklo

122

335,35

24

KWB Sint-Jozef Eeklo

172

472,79

25

Landelijke Gilde Eeklo

137

376,58

26

Lionsclub Meetjesland Eeklo

 

0,00

27

Mannenkoor "De Kompanen"

102

280,37

28

Markant Eeklo

107

294,12

29

MSV Eeklo

139

382,08

30

Mindervaliden Vlaanderen nv

84

230,90

31

Nat.Strijdersbond Van België Afd.Eeklo

101

277,63

32

NEOS Eeklo

124

340,85

33

OKRA - Academie - Eeklo

95

261,13

34

OKRA - Zangkoor Alegria Eeklo

146

401,32

35

OKRA Eeklo Centrum

120

329,85

36

OKRA Eeklo Onze - Lieve - Vrouw

141

387,58

37

OKRA Eeklo St.-Jozef

130

357,34

38

OKRA Trefpunt Balgerhoeke

117

321,61

39

PASAR Eeklo

105

288,62

40

Postzegelclub K.V.B.P.Eeklo

63

173,17

41

Querceto Symfonisch Ensemble

 

0,00

42

Rotaract Eeklo-Meetjesland

 

0,00

43

Seniorenkoor Moderato

115

316,11

44

Seniorenorkest Eeklo

104

285,87

45

Sint-Gregoriuskoor

107

294,12

46

The Oldtimers Guitar Crew

101

277,63

47

Theodorakis-Ensemble vzw

55

151,18

48

Toneelvereniging Excelsior vzw

111

305,11

49

Tweede Couplet, Eeklo's Kamerkoor

125

343,60

50

V.V.V.-Eeklo

137

376,58

51

v.z.w. De Verstelling

137

376,58

52

Ver.voor Heemkunde in het Meetjesland

104

285,87

53

vtbKultuur Eeklo

129

354,59

54

VZW Diep Events

84

230,90

55

vzw Driewerf Hoera/N9 muziekclub

 

0,00

56

Wijkcentrum De Kring

 

0,00

57

Yoga Halasana Eeklo vzw

108

296,87

 

TOTAAL

5457

15000,00 • Aanpassing huishoudelijk reglement: opvolging

De voorzitter maakt een opmerking vanuit de raad van bestuur over de opgenomen sectie in verband met de UiTPAS. De voorzitter maakt kenbaar niet akkoord te zijn met de voorheen genomen beslissing om de subsidies van de verenigingen te laten afhangen van de UiTPAS. Deze opmerking is niet conform de voorbije goedgekeurde verslagen. Hierdoor een zeer verbaasde stafmedewerker en schepen van cultuur. Er ontstaat discussie ondanks verduidelijking van de stafmedewerker. De schepen stelt voor om alle tegenargumenten te verzamelen in een brief en deze aan het college te richten. • Toelichting project “Pimp the box” door stafmedewerker cultuur.

Achter de schermen wordt er al een tijdje gewerkt aan een nieuw project dat kadert binnen “kunst in de publieke ruimte”. “Pimp the box” is een project waarbij een aantal elektriciteitskastjes in de stadskern in een nieuw jasje wordt gestoken door jonge kunstenaars. Het is nog even wachten tot januari om de eerste zichtbaarheid in de stad waar te nemen. Ondertussen kunnen jullie het voortraject volgen via ons digitaal participatieplatform: ikdoemee.eeklo.be

Wie zijn de kunstenaars die de kastjes zullen aanpakken? Welke zijn de eerste 4 kastjes die uitverkoren zijn? Hoe ziet het nieuwe ‘jasje’ er uit? Allemaal zaken die je binnenkort kan volgen via het online platform.

In een tweede fase zullen alle burgers kunnen stemmen welke kastjes er in een vervolgtraject zullen worden aangepakt. Jullie zullen kunnen kiezen welke 6 van de overige 12 kastjes in Eeklo gepimpt worden en hoe dit er zal uitzien. Het thema voor deze 6 kastjes – dit kan over heel Eeklo verspreid zijn – is “ENERGIE”. Houd ikdoemee.eeklo.be en #pimpthebox in de gaten en je hoort er alles over.

 • Nieuw lid: “Kind en Preventie”

Kind en preventie stelt zichzelf voor: Wij werken met 36 vrijwillige leden en staan in voor wegen en meten van kinderen. Aparte organisatie binnen kind en gezin. 204 zittingen in de Visstraat en ook zittingen in het asielcentrum. Voorzien eerste contact met de ouders, ook anderstaligen. Kwaliteitsoverleg met kind en gezin wonen zij bij. Verlenen medewerking aan de boekenstaat van de bibliotheek. Kinderen vanaf 6 maand in contact brengen met boeken. Verzorgen ook de babymassages die uitgaan vanuit de CM en het ziekenhuis

 • Nieuw lid wordt aanvaard door de AV • Toelichting meerjarenplanning Cultuur door schepen Calsyn

Afbeelding 3

Afbeelding 4

“Actieplan rond erfgoed: hier extra op inzetten. Heel ambitieus omdat we dat regionaal willen bekijken. We denken hierbij aan een centraal depot voor erfgoed, een regionale archiefwerking. Hieronder valt ook de deelname aan Comeet onderschrijft het regionaal werken.

Instellen op tentoonstellingsbeleid. We willen van de stad uit een meer coördinerende rol opnemen hierin zodat dit gestructureerd kan verlopen. Ook hiervoor regionaal met Comeet, maar ook lokaal/ op maat gaan bekijken.

ABC site willen we blijven verbinden. Beide verbouwingen blijven opgenomen in het meerjarenplan.

Dossier CC: hierin komen accentverschuivingen. Geplande investeringen moeten meer gericht zijn op het CC i.p.v. het cultuurcafé.

Kunstacademie kampt ook met veel noden qua brandveiligheid, energie, infrastructuur. Het bestuur probeert de wensen en noden te verzoenen.

Daarnaast willen we gaan inzetten op een cultuurhub voor lokale kunstenaars. Wij als lokaal bestuur zien het als een rol om lokale startende kunstenaars een podium te bieden. Ook via het bovenlokaal cultuurbeleid.

Bibliotheek zal ook een aantal veranderingen ondergaan. Experimenteren met games en digitale media.

Bruishuis wil profiel versterken, we zetten hier op in.

Participatie is eigenlijke rode draad: zo veel mogelijk toegang via

Publiekswerking.

Ook andere dingen in meerjarenplanning die niet louter onder luik cultuur staan: investering in de blokhutten, multifunctionele ruimte voor verschillende verenigingen, er komt een keuken, internet.

Er zal daar een retributiereglement rond verschijnen.Ook even een toelichting wat de geruchten over het Jeneverhuis betreffen: er is voorlopig enkel gecommuniceerd dat een eventuele verkoop wordt bekeken. Hierbij onderstreep ik graag het woord bekijken. We willen dit gesprek met een open mind aangaan, maar er zijn een aantal criteria waaraan een eventuele koper moet voldoen. • Evaluatie van de zomerevenementen

Het was een heel actieve zomer. Zelden zijn er zoveel mooie evenementen en activiteiten geweest. Daar mogen we met ons verenigingsleven trots op zijn.

 • Tweede stemronde Artistiek Ambassadeur

De shortlist bestaat uit: Thomas De Baets, Anneleen Lenaerts en Edward De Geest. De algemene vergadering brengt per vereniging opnieuw één stem uit.

(verslaggever Iza Wittevrongel)
Zoeken