Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeenteraad 17 februari 2020

 Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 17 februari 2020 in de halfronde zaal van het stadskantoor aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

 

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 17 februari 2020 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 18 februari 2020. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.


OPENBARE ZITTING

 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad

 

01.01 Algemeen Bestuur – Besluit toezichthoudende overheid i.v.m. klacht dadingsovereenkomst werken middenberm N9

 

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

 

03 Overige punten

 

03.01 Algemeen Bestuur – Gemeentepersoneel – Aanpassing personeelsformatie / gezamenlijk organogram

 

03.02 Algemeen Bestuur – Gemeentepersoneel - Aanpassing arbeidsreglement

 

03.03 Algemeen Bestuur – Gemeentepersoneel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ICT-ondersteuning tussen lokale besturen Eeklo en Kaprijke

 

03.04 Algemene Financiering – Patrimonium - Verkoop Chalet Heldenpark

 

03.05 Zich verplaatsen en Mobiliteit – Mobiliteit – Wijziging retributiereglement inname openbaar domein

 

03.06 Algemeen Bestuur – Politie - Wijziging algemeen politiereglement voor de stad Eeklo

 

03.07 Algemeen Bestuur – GAS - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo

 

03.08 Algemeen Bestuur – GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties

 

03.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Elektriciteitsvoorziening - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan voor de bouw van een elektriciteitscabine

 

03.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Elektriciteitsvoorziening - Terugname gebruiksrecht van Farys|TMVW (Secundaire diensten) voor perceeltje grond in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan

 

03.11 Zorg & opvang – Begraafplaatsen - Goedkeuring beheersplan voor beschermd gedeelte van de stedelijke begraafplaats

 

04 Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.01 Excelsior Balgerhoeke

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V: 

04.02 Subsidies Agentschap Natuur en Bos 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA: 

04.03 Nederlands in het straatbeeld 

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA: 

04.04 Een bedroevende visie op een modernistische kerktoren 

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.05 Klimaatopwarming belemmert  het gezond verstand

Op vraag van mevrouw Isabelle Oreel, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang: 

04.06 Ontslag schepen van onderwijs  

 

05 Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V: 

05.01 Evaluatie prijsaanpassingen Zonneheem 

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V: 

05.02 Sluiting jongerencafé Patjelli 

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.03 Onderhandelingen tussen WZC Sint-Elisabeth en stad Eeklo 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS: 

05.04 Vraag tot onderzoek naar het verschil in loonkost tussen Eeklo en vergelijkbare gemeenten  

 

06 Einde van de zitting


Zoeken