Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 4 februari 2020

Vast Bureau van 4 februari 2020

01 Routinebeslissingen

01.01    Goedkeuring verslag zitting vast bureau 28 januari 2020.

Het verslag van de zitting van 28 januari 2020 wordt goedgekeurd.

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten O/2020/30 .

03        Te bespreken punten

03.02    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Overbevolking woning B.L.Pussemierstraat 27

Het vast bureau neemt kennis van de overbevolking en de daaraan gekoppelde problemen in de woning te B.L. Pussemierstraat 27, 9900 Eeklo.
Het vast bureau geeft opdracht aan de sociale dienst om opportuniteiten voor een verhuis van dit gezin verder van nabij goed op te volgen.

03.03    Veiligheidszorg - Evacuatieplannen gebouw Athene

Het vast bureau geeft opdracht aan Heleen Mathys, preventieadviseur Stad Eeklo, om de nodige evacuatieplannen op te maken voor het gebouw Athene.

03.04    Punten voor OCMW-raad

03.04.01    Zorg en Opvang - Sociale Dienst - basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad van 17 februari 2020.

03.04.02    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Legaat Van Heeden - Verkoop opstal

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad van 17 februari 2020.

03.05    Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda OCMW-raad 17 februari 2020

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het vast bureau aan de voorzitter van de OCMW-raad om om de agenda van OCMW-raad van maandag 17 februari 2020 te bezorgen aan de raadsleden. 


Zoeken