Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 11 februari 2020

Vast Bureau van 11 februari 2020

01 Routinebeslissingen

01.01    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 4 februari 2020.

Het verslag van de zitting van dinsdag 4 februari wordt goedgekeurd.

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/39.

03        Te bespreken punten

03.01    Zorg en Opvang - Sociale Dienst - hulpverleningsconcept Sociaal huis

Artikel 1
Het vast bureau gaat akkoord met het voorliggende hulpverleningsconcept.
De teams onthaal, budgetbeheer en integratie zullen meer inzetten op outreachende hulpverlening.
De openingsuren van het team onthaal worden elke werkdag vastgelegd van 9u tot 11u45 op woensdag op afspraak en één keer in de maand een avondzitting.
De teams budgetbeheer en integratie volgen de openingsuren van de balie.
Artikel 2
Het vast bureau gaat akkoord met de wijziging van openingsuren van 9u tot 12u en van 13.30u tot 16u.
De balie zal meer uren open zijn met hetzelfde aantal personeelsleden.

04        Kennisgevingen

04.01    Zorg en Opvang - Projectsubsidies Lokaal Sociaal Beleid - Evaluatie Project Boezjeern

Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis dat het inhoudelijk en financieel verslag conform het geldende reglement werd ingediend.
Artikel 2
Het vast bureau neemt kennis dat de toegekende subsidie volledig wordt uitbetaald aan Wijkcentrum De Kring voor het uitgevoerde project Boezjeern.

04.02    Zorg en Opvang - Koken met taal - Afrekening Koken met Taal 01/07/2019 tem 31/12/2019

Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis van de inhoudelijke en financiële afrekening van de verlenging van het project Koken met Taal in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019.
Artikel 2
Het vast bureau beslist om het oorspronkelijk voorziene budget aan te houden en het saldo ten bedrage van 3.055 euro uit te betalen aan wijkcentrum De Kring.

04.03    Zorg en Opvang - ESF-project - Project schooluitval en ESF-project LINK

Het vast bureau neemt kennis van de eindrapportage van het project preventieve en curatieve acties inzake schooluitval. 


Zoeken