Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Leefloon

Leefloon

 

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen bij het Sociaal Huis aanvragen. Dat heet leefloon.

 

Je kan een aanvraag indienen voor leefloon in het Sociaal Huis. We onderzoeken je situatie en bekijken of je recht hebt op een leefloon.

 

Je moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfsplaats. Je moet ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen of deel te nemen aan een project.

 

Het bedrag van het leefloon hangt af van je situatie. Ben je samenwonend, dan ontvang je bijvoorbeeld een lager bedrag dan iemand die alleen woont.

 

Wanneer je een leefloon aanvraagt moet je werkbereid zijn, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Het Sociaal Huis kan je ondersteunen in je zoektocht naar werk.

 

De arbeidstrajectbegeleider zal je via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject naar een  tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Het traject wordt uitgestippeld rekening houdend met je individuele beperkingen en mogelijkheden. Verschillende middelen kunnen ingezet worden bijvoorbeeld: een opleiding, vrijwilligerswerk, een sociale tewerkstelling een doorverwijzing naar andere diensten, ...

 

Is een tewerkstelling momenteel nog niet aan de orde en heb je nood aan een zinvolle dagbesteding dan kan je terecht bij de trajectbegeleider sociale activering. 

 


Zoeken