Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 25 februari 2020

Vast Bureau van 25 februari 2020

 01 Routinebeslissingen

01.01    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 18 februari 2020.

Het verslag van de zitting van dinsdag 18 februari 2020 wordt goedgekeurd.

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

De voorgelegde bestelaanvragen worden goedgekeurd.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/61.

03        Kleine beslissingen

03.01    Zorg en Opvang - Projectsubsidies Lokaal Sociaal Beleid - Evaluatie project 'Klikken doet Kicken' van vzw De Sleutel.

Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis dat het inhoudelijk en financieel verslag conform het geldende reglement werd ingediend.
Artikel 2
Het vast bureau gaat ermee akkoord dat de gevorderde subsidie euro wordt uitbetaald aan De Sleutel voor het uitgevoerde project “Klikken doet Kicken”.

04        Te bespreken punten

04.01    Zorg en Opvang - Stand van zaken: Project: Dienstoverschrijdend Taalbeleid Eeklo.

Artikel 1
Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken van het Project dienstoverschrijdend taalbeleid Eeklo.
Artikel 2
Het vast bureau gaat akkoord met de taalvisie.
Artikel 3
Het vast bureau gaat akkoord met het beslismodel.
Artikel 4
Het vast bureau gaat akkoord met het taalactieplan.
Het vast bureau merkt weliswaar op dat de vrijetijdsdiensten en de huisvestingsdienst blijvend moeten betrokken worden in dit project. Gelet op de budgettaire ruimte kan het vast bureau begrip opbrengen voor het feit dat deze diensten voorlopig geen gebruik zullen maken van tolken. Maar bij de evaluatie op het einde van dit werkjaar dient dit alsnog in overweging te worden genomen.


Zoeken