Direct naar hoofdmenu / zoekveld

OCMW-raad 2 april 2020

Gelet op de maatregelen van de federale regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, onder meer via “social distancing”, zal de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Dit in overleg met de fractieleiders. Zo wordt voldaan aan de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van de noodzakelijke werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het virus te minimaliseren.

 

In eerste instantie wordt de vraagstelling door de raadsleden behandeld via e-mail zoals afgesproken met de fractieleiders, gevolgd door een besloten zitting op afstand via videoconferentie.

 

 

01 Algemeen Bestuur – Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 13 maart 2020 betreffende de afgelasting van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 16 maart 2020

 

02 Algemeen Bestuur - Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 24 maart 2020 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand

03 Mededelingen aan de OCMW-raad

04 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

05 Overige punten

05.01 Algemeen Bestuur – OCMW-personeel - Aanpassing rechtspositieregeling specifieke functies en bijzondere diensten

 

 

06      Toegevoegde punten

 

07      Actuele vragen van OCMW-raadsleden

Op vraag van de heer Filip Smet, OCMW-raadslid, namens CD&V:

07.01 Opvolging vragen van personeel op de Zuidkaai en parkeerproblematiek

 

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, OCMW-raadslid, namens CD&V:

07.02 Sluiting LDC Zonneheem

 

08      Einde van de zitting

  


Zoeken