Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 19 mei 2020

Vast Bureau van 19 mei 2020

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslag zitting vast bureau 12 mei 2020.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van 12 mei 2020 wordt goedgekeurd.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/198.

 

03 Te bespreken punten

03.01 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Uitbreiding procedure diefstal.

Het vast bureau herziet zijn beslissing van 5 november 2019 en breidt de toen goedgekeurde procedure diefstal uit door een procedure diefstal, fraude en misbruik van vertrouwen.

03.02 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop Visstraat 16 – Vaststellen tijdspad.

Het vast bureau stelt volgende data vast voor de verkoop van het kantoorgebouw Visstraat 16:
- Publiciteit van 20/05/2020 tot 17/06/2020 (4 weken)
- Start biedingen 09/06/2020 om 12 uur tot 17/06/2020 om 12 uur (8 dagen).

03.03 Zorg en Opvang - Welzijn - Reglement Wiekiebonnen voor kwetsbare gezinnen.

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel.

05.04 Zorg en Opvang - Herstelplan - Maatregelen in verband met de Sociale Kruidenier

Artikel 1
Het vast bureau beslist om een extra budget te voorzien om het aanbod aan groenten en fruit te verhogen tot en met eind december 2020 en de klantbijdrage te verlagen naar 10 % in de
periode 01/06/2020 tot en met 31/12/2020.
Artikel 2

Het vast bureau beslist om de klantbijdrage voor de sociale kruidenier (droge voeding) te beperken tot 10 % voor de periode 01/06/2020 tot en met 30/09/2020. De klantbijdrage wordt daarna opgetrokken oktober 25 %, november 50 % en december 100 % van de reguliere klantbijdrage.De derving van inkomsten wordt gecompenseerd aan wijkcentrum De Kring. 


Zoeken